لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (19)
تالیف (4)
ترجمه (30)
تهران (2)
شهرستان (32)
كودك و نوجوان (31)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حیوان‌های مزرعه
مترجم:محمود هوسی - ایران جوان - دیویی: 591 - 12 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 10000 ریال - 3 -03-8993-964 انتخاب
2- دانستنیهای شگفت‌انگیز درباره حواس
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محمود هوسی - شرکت به نشر - دیویی: 612.8 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 22000 ریال - 7 -0938-02-964-978 انتخاب
3- حیوان‌های مزرعه
مترجم:محمود هوسی - ایران جوان - دیویی: 591 - 12 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 10000 ریال - 1 -04-8993-964 انتخاب
4- دانستنیهای شگفت‌انگیز درباره الکتریسیته
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محمود هوسی - شرکت به نشر - دیویی: 537 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 22000 ریال - 2 -0933-02-964-978 انتخاب
5- دانستنیهای شگفت‌انگیز درباره ستاره‌ها
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محمود هوسی - شرکت به نشر - دیویی: 523.8 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 35000 ریال - 0 -0937-02-964-978 انتخاب
6- حضرت یوسف (ع)
نويسنده:محمود هوسی - پیام دانش - دیویی: 297.156 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 ریال - 4 -2-96793-964 انتخاب
7- دانستنیهای شگفت‌انگیز درباره گیاهان
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محمود هوسی - شرکت به نشر - دیویی: 581 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 22000 ریال - 4 -0939-02-964-978 انتخاب
8- دانستنیهای شگفت‌انگیز درباره حواس
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محمود هوسی - شرکت به نشر - دیویی: 612.8 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 35000 ریال - 7 -0938-02-964-978 انتخاب
9- بازیهایی برای تقویت اعتماد به نفس در کودکان
نويسنده:هایکه باوم ؛ مترجم:محمد حبیبی ؛ ويراستار:محمود هوسی - به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) - دیویی: 790.1922 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 70000 ریال - 4 -1453-02-964-978 انتخاب
10- دانستنیهای شگفت‌انگیز درباره ستاره‌ها
نويسنده:هلن تیلور ؛ مترجم:محمود هوسی - شرکت به نشر - دیویی: 523.8 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 22000 ریال - 0 -0937-02-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4