لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (8)
تالیف (45)
ترجمه (4)
تهران (36)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (49) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مکانیسم‌های از رشد ماندگی
نويسنده:ژ.م. آلبرتینی ؛ نويسنده:م.ف. ل‌روژ ؛ مترجم:ابوالحسن بنی‌صدر - بنگاه ترجمه و نشر کتاب - دیویی: 330 - 358 صفحه - چاپ 2 سال 1359 - انتخاب
2- اقتصاد توحیدی
نويسنده:ابوالحسن بنی‌صدر - حجر - دیویی: 297 - 416 صفحه - چاپ 1 سال 1340 - انتخاب
3- خانواده در اسلام، یا، مقام و منزلت زن در اسلام
نويسنده:ابوالحسن بنی‌صدر - پیام آزادی - دیویی: 297.4831 - 102 صفحه - رقعی - چاپ 6 سال 1359 - 45 ریال - انتخاب
4- جنگ روانی
نويسنده:ابوالحسن بنی‌صدر - - دیویی: 320 - 88 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
5- دوزخیان روی زمین
نويسنده:فرانتس فانون ؛ مترجم:ابوالحسن بنی‌صدر - انتشارات مصدق - دیویی: 320 - 189 صفحه - چاپ 3 سال 1358 - انتخاب
6- اقتصاد توحیدی یا اقتصاد سوسیالیستی؟ !
نويسنده:ابوالحسن بنی‌صدر ؛ نويسنده:بابک زهرائی - - دیویی: 297 - 30 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1340 - 20 ریال - انتخاب
7- زن در شاهنامه: نقش زن در پیدایش و زوال قدرت از دیدگاه فردوسی
نويسنده:ابوالحسن بنی‌صدر - کانون نشر پژوهشهای اسلامی - دیویی: 8fa1.21 - 145 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1340 - 55 ریال - انتخاب
8- جنگ زمین در مکزیک
نويسنده:ابوالحسن بنی‌صدر ؛ مترجم:حشمت‌اییه رضوی - نوید شیراز - دیویی: 980 - 262 صفحه - پالتویی - چاپ 1 سال 1364 - 285 ریال - انتخاب
9- بعثت دائمی
نويسنده:ابوالحسن بنی‌صدر - پیام آزادی - دیویی: 297.48 - 60 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
10- روش شناخت بر پایه توحید
نويسنده:ابوالحسن بنی‌صدر - - دیویی: 300 - 108 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1340 - 70 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5