لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (2)
تالیف (25)
ترجمه (3)
تهران (28)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (25)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در گلستان دانش با یک آزمایشگاه کوچک
نويسنده:مرضیه غفاریان‌مشکین ؛ ويراستار:نسرین صمدی - صبانام - دیویی: 507.8 - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 4 -87-8136-964 انتخاب
2- پروانه‌ی نازنازی رفته برای بازی
شاعر:مرضیه غفاریان‌مشکین ؛ تصويرگر:نیوشا اصغری - آوای برتر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 7 -53-6632-600-978 انتخاب
3- رازی برای بری
نويسنده:کاترین کالنگولا ؛ مترجم:بهاره قنادزاده ؛ ويراستار:مرضیه غفاریان‌مشکین - آوای اندیشه - دیویی: 823 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -93-8580-600-978 انتخاب
4- آرمیتا و شش پری
نويسنده:مرضیه غفاریان‌مشکین ؛ ويراستار:منصوره افشار ؛ تصويرگر:نیوشا اصغری - آوای برتر - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 1 -55-6632-600-978 انتخاب
5- این پسر نازنازی می‌خواد بره توپ بازی
شاعر:مرضیه غفاریان‌مشکین ؛ تصويرگر:نیوشا اصغری - آوای برتر - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 1 -92-2847-964-978 انتخاب
6- پارک ‌بازی
شاعر:مرضیه غفاریان‌مشکین ؛ ويراستار:فهیمه کرمی ؛ تصويرگر:نیوشا اصغری - آوای اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 7 -82-9968-964-978 انتخاب
7- دنسا، بهترین دامپزشک!
نويسنده:کاترین کالنگولا ؛ مترجم:بهاره قنادزاده ؛ ويراستار:مرضیه غفاریان‌مشکین - آوای اندیشه - دیویی: 843.914 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -90-8580-600-978 انتخاب
8- این دیگه چه صداییه
نويسنده:مرضیه غفاریان‌مشکین ؛ تصويرگر:نیوشا اصغری ؛ ويراستار:منصوره افشار - آوای برتر - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 6 -63-6632-600-978 انتخاب
9- آرزوی بزرگ قطره آب
نويسنده:مرضیه غفاریان‌مشکین ؛ ويراستار:مژگان سلیمانی ؛ تصويرگر:نیوشا اصغری - آوای اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 4 -83-9968-964-978 انتخاب
10- در گلستان دانش با ریاضی اول
نويسنده:مرضیه غفاریان‌مشکین ؛ ويراستار:فهیمه کرمی ؛ تصويرگر:نیوشا اصغری - آوای اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 0 -81-9968-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3