لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (12)
تالیف (48)
ترجمه (2)
تهران (11)
شهرستان (39)
كودك و نوجوان (44)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نوآوری این است: منظومه‌ای درباره نوآوری و شکوفایی برای گروه سنی نوجوان
شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ تصويرگر:سمیه بیگدلی - موسسه آینده روشن - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 5 -06-5073-600-978 انتخاب
2- دید
نويسنده:یحیی علوی‌فرد - عمو علوی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -67-7069-600-978 انتخاب
3- شه‌لپه و سیف
نويسنده:یحیی علوی‌فرد - عمو علوی - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 40000 ریال - 3 -6-92282-600-978 انتخاب
4- آزادراه فرهنگ؟!
نويسنده:یحیی علوی‌فرد - عمو علوی - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 80000 ریال - 8 -57-7069-600-978 انتخاب
5- خواندنی‌هایی از کودکان و نوجوانان کربلا
نويسنده:طاهر خوش ؛ شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ ويراستار:محمدباقر انصاری - طاهر خوش - 40 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 2 -8893-04-600-978 انتخاب
6- روزی پرستویی
شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ تصويرگر:زهرا زواری - مؤسسه بوستان کتاب - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 25000 ریال - 8 -1474-09-964-978 انتخاب
7- نوآوری این است (به زبان تاجیکی)
شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ مترجم:امام‌اف سعیدخان ؛ تصويرگر:سمیه بیگدلی - عمو علوی - 18 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3 -10-7069-600-978 انتخاب
8- مورچه‌های لواشکی
شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ تصويرگر:ایلگار رحیمی - امیرکبیر، کتابهای‌شکوفه - 22 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 6 -754-300-964-978 انتخاب
9- این‌ها و آن‌ها
نويسنده:یحیی علوی‌فرد - عمو علوی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 50000 ریال - 8 -73-7069-600-978 انتخاب
10- آموزه‌های حجاب، عفاف و حیا با استناد به: آیات، روایات، داستان و اشعار برای تمامی سنین به ویژه جشن تکلیف
نويسنده:طاهر خوش ؛ شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ ويراستار:عباس جباری‌مقدم - طاهر خوش - 38 صفحه - پالتویی (مقوایی) - چاپ 2 سال 1397 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 2 -7718-04-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5