لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(38)
چاپ مجدد (7)
تالیف (43)
ترجمه (2)
تهران (11)
شهرستان (34)
كودك و نوجوان (39)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خواندنی‌هایی از مادران و دختران معصومین (ع) ویژه‌ی کودکان و نوجوانان
نويسنده:طاهر خوش ؛ شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - طاهر خوش - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 9 -7719-04-964-978 انتخاب
2- مثل عسل شیرینه (گونه‌ی نوپدید شعر کودک درون)
شاعر:یحیی علوی‌فرد - عمو علوی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 7 -70-7069-600-978 انتخاب
3- بهار ماندنی (مجموعه شعر آیینی برای کودکان و نوجوانان)
شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ تصويرگر:سیدحسن موسوی - بوستان کتاب قم - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 17000 ریال - 8 -1036-09-964-978 انتخاب
4- آموزه‌های حجاب، عفاف و حیا با استناد به: آیات، روایات، داستان و اشعار برای تمامی سنین به ویژه جشن تکلیف
نويسنده:طاهر خوش ؛ شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ ويراستار:عباس جباری‌مقدم - طاهر خوش - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 2 -7718-04-964-978 انتخاب
5- این‌ها و آن‌ها
نويسنده:یحیی علوی‌فرد - عمو علوی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 50000 ریال - 8 -73-7069-600-978 انتخاب
6- شه‌لپه و سیف
نويسنده:یحیی علوی‌فرد - عمو علوی - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 40000 ریال - 3 -6-92282-600-978 انتخاب
7- خواندنی‌هایی از کودکان و نوجوانان کربلا
نويسنده:طاهر خوش ؛ شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ ويراستار:محمدباقر انصاری - براق - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 6 -867-192-964-978 انتخاب
8- پرسش
نويسنده:یحیی علوی‌فرد - عمو علوی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 1 -72-7069-600-978 انتخاب
9- آموزه‌های ادب با استناد به: آیات، روایات، داستان و اشعار برای کودکان و نوجوانان
نويسنده:طاهر خوش ؛ شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ ويراستار:محمدباقر انصاری - طاهر خوش - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 5 -7720-04-964-978 انتخاب
10- دایره و لباس‌هایش
نويسنده:یحیی علوی‌فرد - عمو علوی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 4 -71-7069-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5