لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (2)
تالیف (22)
ترجمه (2)
تهران (24)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ویس و رامین
نويسنده: فخرالدین‌اسعدگرگانی ؛ زيرنظر:سیده‌زیبا بهروز ؛ ويراستار:معصومه امینیان - اندیشه‌ورزان آریا - دیویی: 8fa3.62 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 215000 ریال - 1 -61-6978-600-978 انتخاب
2- لیلی و مجنون
مقدمه:یدالله شکری ؛ زيرنظر:اسحاق طغیانی ؛ اقتباس گر:سیده‌زیبا بهروز - شرکت گروه مطالعات اندیشه‌ورزان آریا - دیویی: 8fa8.862 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 220000 ریال - 6 -66-6978-600-978 انتخاب
3- وامق و عذرا
نويسنده:محمدصادق نامی‌اصفهانی ؛ زيرنظر:سیده‌زیبا بهروز ؛ اقتباس گر:زینب افضلی - اندیشه‌ورزان آریا - دیویی: 8fa1.62 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 125000 ریال - 4 -57-6978-600-978 انتخاب
4- ورقه و گل‌شاه
زيرنظر:سیده‌زیبا بهروز ؛ اقتباس گر:آناهیتا حسین‌زاده - شرکت گروه مطالعات اندیشه‌ورزان آریا - دیویی: 8fa8.862 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 140000 ریال - 3 -70-6978-600-978 انتخاب
5- راهنمای خواندن متون انگلیسی عمومی
مترجم:سیده‌زیبا بهروز - جاودانه - دیویی: 428.64 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 2 -03-2573-964 انتخاب
6- همای و همایون
مقدمه:معصومه امینیان ؛ زيرنظر:سیده‌زیبا بهروز ؛ اقتباس گر:زینب عرب‌نژاد - شرکت گروه مطالعات اندیشه‌ورزان آریا - دیویی: 8fa8.862 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 160000 ریال - 2 -64-6978-600-978 انتخاب
7- آموزش و پرورش قبل از دبستان: کودکان با آسیب بینایی
نويسنده:محمد احمدپناه ؛ ويراستار:سیده‌زیبا بهروز - وزارت آموزش و پرورش، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش - دیویی: 371.911 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 5 -33-9966-964-978 انتخاب
8- گل و نوروز
مقدمه:سیده‌زیبا بهروز ؛ ويراستار:معصومه امینیان ؛ اقتباس گر:زینب عرب‌نژاد - شرکت گروه مطالعات اندیشه‌ورزان آریا - دیویی: 8fa3.62 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 185000 ریال - 8 -62-6978-600-978 انتخاب
9- سلامان و ابسال به نثر روان
نويسنده:عبدالرحمن‌بن‌احمد جامی ؛ بازنويسي:زینب افضلی ؛ زيرنظر:سیده‌زیبا بهروز - شرکت گروه مطالعات اندیشه‌ورزان آریا - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 105000 ریال - 4 -60-6978-600-978 انتخاب
10- گزارشهای برتر اقدام‌پژوهی معلمان (چکیده تمام‌نما)
به‌اهتمام:عبدالحمید رضوی ؛ زيرنظر:علاءالدین کیا ؛ ويراستار:سیده‌زیبا بهروز - وزارت آموزش و پرورش، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش - دیویی: 372.072 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 46000 ریال - 1 -15-9966-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3