لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (2)
تالیف (23)
ترجمه (2)
تهران (24)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ویس و رامین
نويسنده: فخرالدین‌اسعدگرگانی ؛ زيرنظر:سیده‌زیبا بهروز ؛ ويراستار:معصومه امینیان - اندیشه‌ورزان آریا - دیویی: 8fa3.62 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 215000 ریال - 1 -61-6978-600-978 انتخاب
2- راهنمای خواندن متون انگلیسی عمومی
مترجم:سیده‌زیبا بهروز - جاودانه - دیویی: 428.64 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 30000 ریال - 2 -03-2573-964 انتخاب
3- وامق و عذرا
نويسنده:محمدصادق نامی‌اصفهانی ؛ زيرنظر:سیده‌زیبا بهروز ؛ اقتباس گر:زینب افضلی - اندیشه‌ورزان آریا - دیویی: 8fa1.62 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 4 -57-6978-600-978 انتخاب
4- گزارشهای برتر اقدام‌پژوهی معلمان (چکیده تمام‌نما)
به‌اهتمام:عبدالحمید رضوی ؛ زيرنظر:علاءالدین کیا ؛ ويراستار:سیده‌زیبا بهروز - وزارت آموزش و پرورش، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش - دیویی: 372.072 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 46000 ریال - 1 -15-9966-964-978 انتخاب
5- آموزش و پرورش قبل از دبستان: کودکان با آسیب بینایی
نويسنده:محمد احمدپناه ؛ ويراستار:سیده‌زیبا بهروز - وزارت آموزش و پرورش، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش - دیویی: 371.911 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5 -33-9966-964-978 انتخاب
6- جمشید و خورشید
نويسنده:سلمان‌بن‌محمد سلمان‌ساوجی ؛ بازنويسي:زهرا اکبرپوربقایی ؛ مقدمه:زهرا جعفری - گروه مطالعات اندیشه‌ورزان (آریا) - دیویی: 8fa3.62 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 220000 ریال - 7 -72-6978-600-978 انتخاب
7- خورشید و مهپاره
نويسنده:محمدسعید طبیب‌قمی ؛ بازنويسي:زهرا جعفری ؛ زيرنظر:سیده‌زیبا بهروز - گروه مطالعات اندیشه‌ورزان (آریا) - دیویی: 8fa3.62 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 240000 ریال - 4 -73-6978-600-978 انتخاب
8- سلامان و ابسال به نثر روان
نويسنده:عبدالرحمن‌بن‌احمد جامی ؛ بازنويسي:زینب افضلی ؛ زيرنظر:سیده‌زیبا بهروز - شرکت گروه مطالعات اندیشه‌ورزان آریا - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 105000 ریال - 4 -60-6978-600-978 انتخاب
9- نل و دمن
نويسنده:ابوالفضل‌بن‌مبارک فیضی‌دکنی ؛ بازنويسي:معصومه امینیان ؛ زيرنظر:سیده‌زیبا بهروز - گروه مطالعات اندیشه‌ورزان (آریا) - دیویی: 8fa3.62 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 0 -71-6978-600-978 انتخاب
10- نظام جامع مالی و نرم‌افزار یکپارچه مالی و اداری کمیته امداد امام خمینی (ره): پیاده‌سازی نرم‌افزار جامع مالی و اداری
طراح:محمدرضا پورشجاع ؛ ويراستار:سیده‌زیبا بهروز - نگاه دانش - دیویی: 955.08406 - 104 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 7 -195-157-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3