لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (4)
تالیف (6)
ترجمه (17)
تهران (22)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- متن، قدرت، حقیقت
نويسنده:نصرحامد ابوزید ؛ مترجم:احسان موسوی‌خلخالی - نیلوفر - دیویی: 297.48 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 240000 ریال - 6 -632-448-964-978 انتخاب
2- فرهنگ‌نامه زنان ایران و جهان: آ - ژ
ويراستار:محمدرضا سهرابی ؛ ويراستار:سارا اقتصادی‌نیا ؛ ويراستار:مسعود تاره - ارتباط نوین - دیویی: 920.72 - 730 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2550 نسخه - 4 -48-7344-600-978 انتخاب
3- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش یکم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 852 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 7 -1342-00-964-978 انتخاب
4- وقایع غریب غیب‌شدن سعید ابونحس خوشبدبین
نويسنده:امیل حبیبی ؛ مترجم:احسان موسوی‌خلخالی - نشر نون - دیویی: 892.736 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 5 -62-7141-600-978 انتخاب
5- تاریخ هنر به زبان آدمیزاد
نويسنده:جسی‌برایانت وایلدر ؛ مترجم:آهنگ حقانی ؛ ويراستار:احسان موسوی‌خلخالی - هیرمند - دیویی: 709 - 504 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 340000 ریال - 1 -363-408-964-978 انتخاب
6- مردانی در آفتاب
نويسنده:غسان کنفانی ؛ مترجم:احسان موسوی‌خلخالی - نیلوفر - دیویی: 892.736 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 75000 ریال - 4 -540-448-964-978 انتخاب
7- دانشنامه دانش‌گستر: آ - اتینگهاوزن
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 862 صفحه - (در18جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
8- کیسانیه: تاریخ، ادبیات
نويسنده:وداد قاضی ؛ مترجم:احسان موسوی‌خلخالی ؛ ويراستار:آهنگ حقانی - کتاب رایزن - دیویی: 297.536 - 330 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 420000 ریال - 6 -2-95633-600-978 انتخاب
9- سارقان آتش: گفت‌وگوهایی در باب رمان و شعر
مترجم:احسان موسوی‌خلخالی - نیلوفر - دیویی: 808.8 - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 125000 ریال - 8 -539-448-964-978 انتخاب
10- تاریخ هنر به زبان آدمیزاد
نويسنده:جسی‌برایانت وایلدر ؛ مترجم:آهنگ حقانی ؛ ويراستار:احسان موسوی‌خلخالی - هیرمند - دیویی: 709 - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 360000 ریال - 1 -363-408-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3