لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (48)
تالیف (85)
ترجمه (17)
تهران (91)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (102) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای گردشگری و تاریخ کرمانشاه
نويسنده:فرشاد فرشباف‌ابریشمی ؛ مترجم:رعنا خزاعی ؛ عكاس:حسام‌الدین مهدوی - خانه تاریخ و تصویر ابریشمی - دیویی: 955.44 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 نسخه - 100000 ریال - 4 -71-5696-600-978 انتخاب
2- Iran il paese che merita di essere visitato e studiato a fondo
مترجم:مهدی موسوی ؛ عكاس:داود وکیل‌زاده ؛ گرافيست:نزهت یعقوبی - داود وکیل‌زاده - دیویی: 338.47910955 - 158 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 495000 ریال - 3 -1767-04-600-978 انتخاب
3- ایران، جلوه‌های ناب
نويسنده:سیدعبدالرضا قریشی‌زاده ؛ مترجم:هادی مهرابی ؛ عكاس:داود وکیل‌زاده - میردشتی - دیویی: 779.9955 - 162 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1392 - 3000 نسخه - 4 -02-2708-964-978 انتخاب
4- ایران یادگار تمدن
نويسنده:سیدعبدالرضا قریشی‌زاده ؛ مترجم:هادی مهرابی ؛ عكاس:داود وکیل‌زاده - میردشتی - دیویی: 955.0043 - 144 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 7 -14-2708-964-978 انتخاب
5- مست خیال
شاعر:محمدمهدی چوپانی ؛ مترجم:ساره پدرام ؛ خطاط:داود وکیل‌زاده - ذهن‌آویز - دیویی: 8fa1.62 - 144 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 300000 ریال - 5 -054-118-600-978 انتخاب
6- ایران نگین گوهرین
عكاس:همایون امیریگانه ؛ عكاس:محمدرضا بهارناز ؛ عكاس:سعید محمودی‌ازناوه - هنرسرای گویا - دیویی: 779.55 - 156 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 2 -04-8741-964 انتخاب
7- رموز عکاسی طبیعت
عكاس:داود وکیل‌زاده ؛ ويراستار:مریم معصومی - داود وکیل‌زاده - دیویی: 779.3 - 120 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 5 -7788-04-964-978 انتخاب
8- نقشه راه‌های ایران
زيرنظر:امیرحسین بختیاری ؛ تصويرگر:افشین بختیار ؛ تصويرگر:داود وکیل‌زاده - ایرانشناسی - دیویی: 912.55 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1394 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 8 -4-90756-964-978 انتخاب
9- ایران: نگارستان یزدان
عكاس:داود وکیل‌زاده ؛ نويسنده:سیدعبدالرضا قریشی‌زاده ؛ مترجم:هادی مهرابی - میردشتی - دیویی: 779.9955 - 282 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1392 - 3000 نسخه - 3 -09-2708-964-978 انتخاب
10- تخت جمشید: یادگار کهن
نويسنده:سیدعبدالرضا قریشی‌زاده ؛ مترجم:هادی مهرابی ؛ عكاس:داود وکیل‌زاده - میردشتی - دیویی: 955.637 - 146 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 4 -15-2708-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11