لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (8)
تالیف (20)
ترجمه (11)
تهران (31)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کاردیولوژی اسب
نويسنده:سلیا‌ام. مار ؛ نويسنده:مارک بوون ؛ مترجم:محمدرضا مخبردزفولی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دیویی: 636.1089612 - 332 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 800000 ریال - 8 -7027-03-964-978 انتخاب
2- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 1044 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 510000 ریال - 1 -1344-00-964-978 انتخاب
3- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 972 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 4 -1343-00-964-978 انتخاب
4- طب داخلی دام‌های بزرگ
نويسنده:برادفورد اسمیت ؛ مترجم:مرتضی گرجی‌دوز ؛ مترجم:شهاب‌الدین صافی - نوربخش - دیویی: 636.0896 - 628 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 500 نسخه - 350000 ریال - 1 -05-6625-964-978 انتخاب
5- طب داخلی دام‌های بزرگ: بیماریهای اسب، گاو، گوسفند و بز با 67 تصویر
نويسنده:برادفورد اسمیت ؛ مترجم:مرتضی گرجی‌دوز ؛ مترجم:شهاب‌الدین صافی - دانش نگار - دیویی: 636.0896 - 628 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 2 -85-5777-964 انتخاب
6- معاینه بالینی دام‌های مزرعه
نويسنده:پیتر جکسون ؛ نويسنده:پیتر کاک‌کرافت ؛ مترجم:محمدرضا مخبردزفولی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 636.0896075 - 628 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 3 -5478-03-964 انتخاب
7- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش یکم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 852 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 7 -1342-00-964-978 انتخاب
8- بهداشت و بیماریهای گوساله
نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - دانشگاه تهران - دیویی: 636 - 710 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 71000 ریال - 0 -5555-03-964 انتخاب
9- فهرستواره مشترک نسخه‌های خطی پزشکی و علوم وابسته در کتابخانه‌های ایران
به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ به‌اهتمام:محمدرضا مخبردزفولی ؛ به‌اهتمام:فرید قاسملو - راه کمال،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - دیویی: 011.31 - 956 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 5 -92-2542-964-978 انتخاب
10- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش دوم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 792 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 9 -1546-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4