لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (10)
تالیف (19)
ترجمه (13)
تهران (32)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (32) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- طب داخلی دام‌های بزرگ
نويسنده:برادفورد اسمیت ؛ مترجم:مرتضی گرجی‌دوز ؛ مترجم:شهاب‌الدین صافی - نوربخش - دیویی: 636.0896 - 628 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 350000 ریال - 1 -05-6625-964-978 انتخاب
2- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 1044 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 510000 ریال - 1 -1344-00-964-978 انتخاب
3- معاینه بالینی دام‌های مزرعه
نويسنده:پیتر جکسون ؛ نويسنده:پیتر کاک‌کرافت ؛ مترجم:محمدرضا مخبردزفولی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 636.0896075 - 652 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 100000 ریال - 0 -5478-03-964-978 انتخاب
4- تاریخ پزشکی در ایران از دوران باستان تا دارالفنون
به‌اهتمام:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ تهيه و تنظيم:محمدرضا مخبردزفولی ؛ به‌اهتمام:فرید قاسملو - چوگان - دیویی: 610.955 - 366 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 185000 ریال - 2 -77-5682-964-978 انتخاب
5- طب داخلی دام‌های بزرگ: بیماریهای اسب، گاو، گوسفند و بز با 124 تصویر
نويسنده:برادفورد اسمیت ؛ مترجم:حسام‌الدین سیفی ؛ مترجم:افشین رئوفی - نوربخش - دیویی: 636.0896 - 552 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 140000 ریال - 2 -08-6625-964-978 انتخاب
6- مروری بر روش‌های سنجش فعالیت‌های بیولوژیکی پپتیدهای ضد میکروبی
نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی ؛ نويسنده:زهره افتخاری - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - دیویی: 615.1 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 130000 ریال - 1 -078-460-600-978 انتخاب
7- طب داخلی دام‌های بزرگ: بیماریهای اسب، گاو، گوسفند و بز با 124 تصویر
نويسنده:برادفورد اسمیت ؛ مترجم:حسام‌الدین سیفی ؛ مترجم:افشین رئوفی - نوربخش - دیویی: 636.0896 - 532 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1399 - 1100000 ریال - 2 -08-6625-964-978 انتخاب
8- واژه‌نامه پزشکی دوره اسلامی
گردآورنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ گردآورنده:محمدرضا مخبردزفولی ؛ گردآورنده:فرید قاسملو - چوگان - دیویی: 610.3 - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 250000 ریال - 2 -51-5682-964-978 انتخاب
9- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش دوم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 792 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 600000 ریال - 9 -1546-00-964-978 انتخاب
10- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: بخش یکم
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 852 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 600000 ریال - 7 -1342-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4