لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خوردگان بچه پیل
نويسنده:بابااحمد سلطانپور - احرار - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 15000 ریال - 8 -000-976-964 انتخاب
2- گذشت: دو فیلمنامه
نويسنده:بابااحمد سلطانپور - احرار - دیویی: 8fa2.62 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 10000 ریال - 9 -091-976-964-978 انتخاب
3- هنگامه در بغداد: شرح داستانی از مثنوی (2)
نويسنده:بابااحمد سلطانپور - احرار - دیویی: 8fa1.31 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 22000 ریال - 2 -020-976-964 انتخاب
4- خوردگان بچه پیل
نويسنده:بابااحمد سلطانپور - احرار - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 8 -000-976-964 انتخاب
5- هنگامه در بغداد: شرح داستانی از مثنوی (2)
نويسنده:بابااحمد سلطانپور - احرار - دیویی: 8fa1.31 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 22000 ریال - 2 -020-976-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1