لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دفاع مشروع در فقه اسلامی
نويسنده:ابراهیم بهشتی‌دامغانی ؛ ويراستار:محمدمهدی مقدادی - مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) - دیویی: 297.377 - 320 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1391 - 80000 ریال - 4 -31-5694-600-978 انتخاب
2- حقوق شهروندی؛ از مبانی و خاستگاه تا بستر اجتماعی
نويسنده:محمود عباسی ؛ نويسنده:محمدمهدی مقدادی ؛ نويسنده:سیدطه موسوی‌میرکلائی - حقوقی - دیویی: 323 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 8 -70-6324-600-978 انتخاب
3- حقوق شهروندی؛ از معاضدت حقوقی تا کلینیک‌های حقوق شهروندی
نويسنده:محمود عباسی ؛ نويسنده:محمدمهدی مقدادی ؛ نويسنده:سیدطه موسوی‌میرکلائی - حقوقی - دیویی: 346.55 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 2 -72-6324-600-978 انتخاب
4- ریاست خانواده: بررسی ماده 1105 ق.م
نويسنده:محمدمهدی مقدادی - شورای فرهنگی اجتماعی زنان، روابط عمومی - دیویی: 297.4831 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 20000 ریال - 4 -29-8435-964 انتخاب
5- حقوق شهروندی؛ از تدبیر دولت تا برنامه عمل مشترک
نويسنده:محمود عباسی ؛ نويسنده:محمدمهدی مقدادی ؛ نويسنده:سیدطه موسوی‌میرکلائی - حقوقی - دیویی: 346.55 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 5 -71-6324-600-978 انتخاب
6- شیوه مقاله‌نویسی
نويسنده:محمدعلی قاسمی ؛ نويسنده:ولی‌الله علیزاده ؛ ويراستار:محمدمهدی مقدادی - مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) - دیویی: 808.4 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 25000 ریال - 0 -13-5694-600-978 انتخاب
7- مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی ورزشکاران
نويسنده:محمدمهدی مقدادی ؛ ويراستار:ابوالفضل طریقه‌دار - دانشگاه مفید - دیویی: 344.55099026 - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 160000 ریال - 6 -51-8092-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1