لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (11)
تالیف (22)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نسیم عشق: عوامل تحکیم و تزلزل خانواده
نويسنده:علی‌محمد رفیعی‌محمدی ؛ ويراستار:ناصر کرمانی - رسول اعظم (ص) - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 7 -7-90694-600-978 انتخاب
2- ده آزمون (تست‌های طبقه‌بندی شده) هر آزمون 25 تست از 3 درس: دویست و پنجاه تست با پاسخ‌های تشریحی از کتاب زبان و ادبیات فارسی (عمومی) ...
نويسنده:ناصر کرمانی - بیت الاحزان - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 5000 ریال - 964-95954-9-X انتخاب
3- روش تدریس و کلاس‌داری تبلیغی
نويسنده:محمد اسماعیلی‌مبارکه ؛ ويراستار:ناصر کرمانی - مرکز مدیریت‌ حوزه‌ علمیه ‌قم‌، دفتر انتشارات - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 9 -65-2638-964-978 انتخاب
4- جوان و انتخاب همسر
نويسنده:علی‌محمد رفیعی‌محمدی ؛ ويراستار:ناصر کرمانی - رسول اعظم (ص) - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 6 -9-91825-600-978 انتخاب
5- سیری در معارف قرآن
نويسنده:سیدمجتبی برهانی ؛ ويراستار:ناصر کرمانی ؛ ويراستار:علی معماریان - بیت الاحزان - 448 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 32000 ریال - 3 -7-95954-964 انتخاب
6- اصول و روش‌های ارائه‌ی مفاهیم دینی
نويسنده:سیدمحمدحسین تقوی ؛ نويسنده:حسین مردان‌پور ؛ نويسنده:محمدابراهیم سلطانی - حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 6 -66-2638-964-978 انتخاب
7- گل‌گشت 1: نگاهی به زندگی و آثار برگزیدگان شعر و ادب فارسی، همراه با نمونه‌هایی از سروده‌های آنان (از رودکی تا سپهری)
نويسنده:ناصر کرمانی - بیت الاحزان - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 9 -01-2789-964 انتخاب
8- نسیم عشق: عوامل تحکیم و تزلزل خانواده
نويسنده:علی‌محمد رفیعی‌محمدی ؛ ويراستار:ناصر کرمانی - رسول اعظم (ص) - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 3000 نسخه - 75000 ریال - 7 -7-90694-600-978 انتخاب
9- اصول و روش‌های ارائه‌ی مفاهیم دینی
نويسنده:سیدمحمدحسین تقوی ؛ نويسنده:حسین مردان‌پور ؛ نويسنده:محمدابراهیم سلطانی - حوزه علمیه قم، مرکز مدیریت - 388 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 6 -66-2638-964-978 انتخاب
10- روش تدریس و کلاس‌داری تبلیغی
نويسنده:محمد اسماعیلی‌مبارکه ؛ ويراستار:ناصر کرمانی - مرکز مدیریت‌ حوزه‌ علمیه ‌قم‌، دفتر انتشارات - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 9 -65-2638-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3