لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (22)
تالیف (14)
ترجمه (39)
تهران (52)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (19)

تعداد یافت شده (53) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی پزشکی گانونگ
مترجم:رضا بدل‌زاده ؛ مترجم:کامران قاسمی ؛ مترجم:علی راستگارفرج‌زاده - جهان ادیب،سینا طب - دیویی: 612 - 716 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 298000 ریال - 9 -24-5440-600-978 انتخاب
2- اصول بیهوشی میلر 2011
نويسنده:رونالددی. میلر ؛ نويسنده:مانوئل‌سی پاردو ؛ مترجم:داریوش ابطحی - اندیشه رفیع - دیویی: 617.96 - 874 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 2000 نسخه - 400000 ریال - 9 -358-987-964-978 انتخاب
3- فیزیولوژی پزشکی گایتون - هال
نويسنده:جان ادوارد ؛ مقدمه:سیدعلی حائری‌روحانی ؛ مترجم:حوری سپهری - اندیشه رفیع - دیویی: 612 - 706 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 0 -588-987-964-978 انتخاب
4- فیزیولوژی پزشکی
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مقدمه:سیدعلی حائری‌روحانی - اندیشه رفیع - دیویی: 612 - 696 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 149000 ریال - 2 -229-987-964-978 انتخاب
5- فیزیولوژی برن و لوی 2010
نويسنده:بروس کوپن ؛ نويسنده:بروس استنتون ؛ مترجم:علی راستگارفرج‌زاده - اندیشه رفیع - دیویی: 612 - 922 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 500000 ریال - 6 -292-987-964-978 انتخاب
6- راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی (مدیکال ترمینولوژی) 2017
نويسنده:بارباراجنسن کوهن ؛ مترجم:علی راستگارفرج‌زاده ؛ مترجم:فاطمه رمضان‌شمس - اندیشه رفیع - دیویی: 610.14 - 190 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 200000 ریال - 0 -690-987-964-978 انتخاب
7- خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون - هال 2011
مترجم:حوری سپهری ؛ مترجم:کامران قاسمی ؛ زيرنظر:سیدعلی حائری‌روحانی - موسسه ‌انتشاراتی‌ اندیشه ‌رفیع - دیویی: 612 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 99000 ریال - 4 -254-987-964-978 انتخاب
8- فیزیولوژی برن و لوی 2010
نويسنده:بروس کوپن ؛ نويسنده:بروس استنتون ؛ مترجم:علی راستگارفرج‌زاده - اندیشه رفیع - دیویی: 612 - 922 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 298000 ریال - 6 -292-987-964-978 انتخاب
9- فیزیولوژی پزشکی گایتون - هال (تک‌جلدی)
نويسنده:آرتور‌سی. گایتون ؛ نويسنده:جان‌ادوارد هال ؛ مترجم:حوری سپهری - موسسه ‌انتشاراتی‌ اندیشه ‌رفیع - دیویی: 612 - 1102 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 179000 ریال - 9 -75-8154-964 انتخاب
10- خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون - هال
مترجم:حوری سپهری ؛ مترجم:علی راستگارفرج‌زاده ؛ مترجم:کامران قاسمی - موسسه ‌انتشاراتی‌ اندیشه ‌رفیع - دیویی: 612 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 59500 ریال - 6 -99-8154-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6