لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (13)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای جامع PLC simatic step 7
نويسنده:سعید غریبی ؛ نويسنده:هادی غریبی ؛ ويراستار:مهدی صرافی - نشر آفرنگ - 742 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 2000 نسخه - 145000 ریال - 9 -7-95968-964 انتخاب
2- راهنمای جامع PLC Simatic step 7
نويسنده:سعید غریبی ؛ نويسنده:هادی غریبی ؛ ويراستار:مهدی صرافی - نشر آفرنگ - 740 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 2000 نسخه - 170000 ریال - 9 -7-95968-964 انتخاب
3- راهنمای جامع PLC simatic step 7
نويسنده:سعید غریبی ؛ نويسنده:هادی غریبی ؛ ويراستار:مهدی صرافی - نشر آفرنگ - 746 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 2500 نسخه - 140000 ریال - 9 -7-95968-964 انتخاب
4- راهنمای جامع PLC simatic step 7
نويسنده:سعید غریبی ؛ نويسنده:هادی غریبی ؛ ويراستار:مهدی صرافی - نشر آفرنگ - 744 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3300 نسخه - 97000 ریال - 9 -7-95968-964 انتخاب
5- راهنمای جامع PLC simatic step 7
نويسنده:سعید غریبی ؛ نويسنده:هادی غریبی - آفرنگ - 740 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 260000 ریال - 9 -7-95968-964 انتخاب
6- آشنایی با اصول طراحی و نحوه عملکرد اینورترهای صنعتی
نويسنده:ماشاالله نجارزاده ؛ نويسنده:سعید غریبی - ایده‌نگار - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 220000 ریال - 7 -19-8304-600-978 انتخاب
7- راهنمای جامع ابزار دقیق کاربردی برای اتوماسیون و کنترل فرایند
نويسنده:سیدجعفر رضوی‌پناه ؛ نويسنده:سیدمهدی بوذری ؛ ويراستار:سعید غریبی - ایده‌نگار - 520 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1000 نسخه - 280000 ریال - 7 -5-93622-600-978 انتخاب
8- راهنمای جامع PLC simatic step 7
نويسنده:سعید غریبی ؛ نويسنده:هادی غریبی ؛ ويراستار:مهدی صرافی - نشر آفرنگ - 738 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1393 - 1100 نسخه - 290000 ریال - 9 -7-95968-964 انتخاب
9- راهنمای جامع PLC simatic step 7
نويسنده:سعید غریبی ؛ نويسنده:هادی غریبی ؛ ويراستار:مهدی صرافی - نشر آفرنگ - 744 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2000 نسخه - 125000 ریال - 9 -7-95968-964 انتخاب
10- راهنمای جامع PLC simatic step 7
نويسنده:سعید غریبی ؛ نويسنده:هادی غریبی ؛ ويراستار:مهدی صرافی - نشر آفرنگ - 744 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3300 نسخه - 88000 ریال - 9 -7-95968-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2