لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (14)
تالیف (18)
ترجمه (0)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای جامع PLC simatic step 7
نويسنده:سعید غریبی ؛ نويسنده:هادی غریبی ؛ ويراستار:مهدی صرافی - نشر آفرنگ - 746 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 2500 نسخه - 140000 ریال - 9 -7-95968-964 انتخاب
2- راهنمای جامع PLC simatic step 7
نويسنده:سعید غریبی ؛ نويسنده:هادی غریبی ؛ ويراستار:مهدی صرافی - نشر آفرنگ - 744 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3300 نسخه - 97000 ریال - 9 -7-95968-964 انتخاب
3- راهنمای جامع PLC simatic step 7
نويسنده:سعید غریبی ؛ نويسنده:هادی غریبی ؛ ويراستار:مهدی صرافی - نشر آفرنگ - 742 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 2000 نسخه - 145000 ریال - 9 -7-95968-964 انتخاب
4- راهنمای جامع PLC simatic step 7
نويسنده:سعید غریبی ؛ نويسنده:هادی غریبی ؛ ويراستار:مهدی صرافی - نشر آفرنگ - 738 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1397 - 500 نسخه - 540000 ریال - 9 -7-95968-964 انتخاب
5- راهنمای جامع PLC simatic step 7
نويسنده:سعید غریبی ؛ نويسنده:هادی غریبی ؛ ويراستار:مهدی صرافی - نشر آفرنگ - 744 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3300 نسخه - 88000 ریال - 9 -7-95968-964 انتخاب
6- راهنمای جامع PLC simatic step 7
نويسنده:سعید غریبی ؛ نويسنده:هادی غریبی ؛ ويراستار:مهدی صرافی - نشر آفرنگ - 744 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2000 نسخه - 125000 ریال - 9 -7-95968-964 انتخاب
7- راهنمای جامع ابزار دقیق کاربردی برای اتوماسیون و کنترل فرایند
نويسنده:سیدجعفر رضوی‌پناه ؛ نويسنده:سیدمهدی بوذری ؛ ويراستار:سعید غریبی - سیدجعفر رضوی‌پناه - 536 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3300 نسخه - 149000 ریال - 1 -7559-04-964-978 انتخاب
8- راهنمای جامع PLC simatic step 7
نويسنده:سعید غریبی ؛ نويسنده:هادی غریبی ؛ ويراستار:مهدی صرافی - نشر آفرنگ - 744 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 2500 نسخه - 140000 ریال - 9 -7-95968-964 انتخاب
9- راهنمای جامع PLC simatic step 7
نويسنده:سعید غریبی ؛ نويسنده:هادی غریبی ؛ ويراستار:مهدی صرافی - نشر آفرنگ - 744 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 9 -7-95968-964 انتخاب
10- آشنایی با اصول طراحی و نحوه عملکرد اینورترهای صنعتی
نويسنده:ماشاالله نجارزاده ؛ نويسنده:سعید غریبی - ایده‌نگار - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 350000 ریال - 8 -41-8304-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2