لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (102)
تالیف (14)
ترجمه (109)
تهران (123)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (23)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (123) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی برازنده من: موثرترین راهکارهای تحلیل خویشتن و غنی‌سازی ارتباط با دیگران
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:کاوه نیری ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1395 - 230000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
2- تحلیل کاربردی خواب و رویا: مبتنی بر تئوری روان‌کاوی پرفسور کارل گوستاو یونگ
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:نیلوفر نواری ؛ ويراستار:فاطمه رضایی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 154.63 - 170 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 160000 ریال - 6 -5-92251-600-978 انتخاب
3- زندگی برازنده من: موثرترین راهکارهای تحلیل خویشتن و غنی‌سازی ارتباط با دیگران
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1396 - 260000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
4- الفی اتکینز و دوست خیالی‌اش
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:نیلوفر نواری ؛ مترجم:علی توکلی - آفرینش‌گر - دیویی: 833 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 180000 ریال - 1 -1-92937-600-978 انتخاب
5- یافتن معنا در نیمه دوم عمر
نويسنده:جیمز هالیس ؛ مترجم:سیدمرتضی نظری ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.2 - 348 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1399 - 730000 ریال - 1 -52-6268-600-978 انتخاب
6- تحلیل کاربردی خواب و رویا: مبتنی بر تئوری روان‌کاوی پرفسور کارل گوستاویونگ
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:نیلوفر نواری ؛ ويراستار:فاطمه رضایی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 154.63 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 140000 ریال - 6 -5-92251-600-978 انتخاب
7- تنها راه پایداری زندگی زناشویی
نويسنده:کریگ آدولف‌گوگنبال ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 306.81 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 170000 ریال - 9 -2-91205-600-978 انتخاب
8- کلید 3D MAX (مدلسازی)
نويسنده:نیلوفر نواری - کلید آموزش - دیویی: 006.693 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 30000 ریال - 8 -77-2553-964-978 انتخاب
9- تنها راه پایداری زندگی زناشویی
نويسنده:کریگ آدولف‌گوگنبال ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 306.81 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1395 - 15000 ریال - 9 -2-91205-600-978 انتخاب
10- یافتن معنا در نیمه دوم عمر
نويسنده:جیمز هالیس ؛ مترجم:سیدمرتضی نظری ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.2 - 346 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 350000 ریال - 1 -52-6268-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13