لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (83)
تالیف (14)
ترجمه (89)
تهران (103)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (20)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (103) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- الفبای رابطه
نويسنده:داریل شارپ ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 150.1952 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 9 -30-6268-600-978 انتخاب
2- تو ترسویی الفی اتکینز؟
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:نیلوفر نواری ؛ مترجم:علی توکلی - آفرینش‌گر - دیویی: 833 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 16000 ریال - 8 -2-92937-600-978 انتخاب
3- مرداب روح
نويسنده:جیمز هالیس ؛ مترجم:فریبا مقدم ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 152.4 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 1500 نسخه - 210000 ریال - 6 -02-6268-600-978 انتخاب
4- کلید 3D Max (متحرک‌سازی)
نويسنده:نیلوفر نواری - کلید آموزش،توسعه آموزش - دیویی: 006.696 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -99-2553-964-978 انتخاب
5- زندگی برازنده من
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:کاوه نیری ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1398 - 2000 نسخه - 300000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
6- زندگی برازنده من
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ مترجم:کاوه نیری ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
7- عشق‌های واقعی: چه رابطه‌ای بین همسران نشان از عشق است؟
نويسنده:الکس‌تی. کوئنک ؛ نويسنده:نائومی‌ال کوئنک ؛ مترجم:سیمین موحد - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 306.7 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1500 نسخه - 140000 ریال - انتخاب
8- شب بخیر الفی اتکینز
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:نیلوفر نواری ؛ مترجم:علی توکلی - آفرینش‌گر - دیویی: 833 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 16000 ریال - 4 -0-92937-600-978 انتخاب
9- زندگی برازنده من
نويسنده:کارول‌اس پیرسون ؛ نويسنده:هیو‌کی مار ؛ مترجم:کاوه نیری - ماز - دیویی: 155.264 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -0-91205-600-978 انتخاب
10- کلید 3D MAX (مدلسازی)
نويسنده:نیلوفر نواری - کلید آموزش،توسعه آموزش - دیویی: 006.693 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 8 -77-2553-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11