لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (105)
تالیف (14)
ترجمه (112)
تهران (126)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (23)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (126) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تخیل فعال
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:نیلوفر نواری ؛ ويراستار:فاطمه‌السادات رضایی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 154.63 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 90000 ریال - 0 -33-6268-600-978 انتخاب
2- ازدواج رنج مقدس: تحلیل ریشه‌ای اختلافات و راهکارهای کسب احساس رضایت در زندگی زناشویی
نويسنده:داریل شارپ ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 150.1954 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 220000 ریال - 9 -30-6268-600-978 انتخاب
3- کلید 3D MAX (مدلسازی)
نويسنده:نیلوفر نواری - کلید آموزش،توسعه آموزش - دیویی: 006.693 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 25000 ریال - 8 -77-2553-964-978 انتخاب
4- الفی اتکینز و دوست خیالی‌اش
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:نیلوفر نواری ؛ مترجم:علی توکلی - آفرینش‌گر - دیویی: 833 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 65000 ریال - 1 -1-92937-600-978 انتخاب
5- کلید 3D MAX (مدلسازی)
نويسنده:نیلوفر نواری - کلید آموزش،توسعه آموزش - دیویی: 006.693 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 25000 ریال - 8 -77-2553-964-978 انتخاب
6- تنها راه پایداری زندگی زناشویی
نويسنده:کریگ آدولف‌گوگنبال ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 306.81 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 70000 ریال - 9 -2-91205-600-978 انتخاب
7- تحلیل کاربردی خواب و رویا
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:نیلوفر نواری ؛ ويراستار:فاطمه رضایی - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 154.63 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 90000 ریال - 6 -5-92251-600-978 انتخاب
8- تو ترسویی الفی اتکینز؟
نويسنده:گونیلا بری‌ستروم‌ ؛ مترجم:نیلوفر نواری ؛ مترجم:علی توکلی - آفرینش‌گر - دیویی: 833 - 28 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 40000 ریال - 8 -2-92937-600-978 انتخاب
9- یافتن معنا در نیمه دوم عمر
نويسنده:جیمز هالیس ؛ مترجم:سیدمرتضی نظری ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.2 - 348 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1399 - 730000 ریال - 1 -52-6268-600-978 انتخاب
10- ازدواج رنج مقدس: تحلیل ریشه‌ای اختلافات و راهکارهای کسب احساس رضایت در زندگی زناشویی
نويسنده:داریل شارپ ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:نیلوفر نواری - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 150.1954 - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 200000 ریال - 9 -30-6268-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13