لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ناگهان، نگاه تو
شاعر:حجت‌الله جانبی - کتاب هرمز - دیویی: 8fa1.62 - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 3 -38-6406-622-978 انتخاب
2- بر شانه ناگزیر مورچه‌ها
شاعر:حجت‌الله جانبی ؛ زيرنظر:حبیب پیام ؛ زيرنظر:شهرام فروغی‌مهر - کتاب هرمز - دیویی: 8fa1.62 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 180000 ریال - 4 -44-6406-622-978 انتخاب
3- ناگهان، نگاه تو
شاعر:حجت‌الله جانبی - کتاب هرمز - دیویی: 8fa1.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 180000 ریال - 3 -96-6406-622-978 انتخاب
4- می‌آیم بسرایمت نیستی: مجموعه‌ی شعر
نويسنده:حجت‌الله جانبی - فرهنگ ایلیا - دیویی: 8fa1.62 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 9000 ریال - 7 -01-2535-964 انتخاب
5- روزهایی که تمام می‌شوند
نويسنده:حجت‌الله جانبی - هشت - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 5 -25-6192-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1