لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (35)
تالیف (0)
ترجمه (40)
تهران (35)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (40)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جانوران دریایی
نويسنده:کارولین هریس ؛ مترجم:فاطمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:عفت امیربیک‌زاده - عروج اندیشه - دیویی: 591.77 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 50000 ریال - 6 -058-163-964-978 انتخاب
2- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:فیلیپ استیل ؛ نويسنده:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 410 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 15 سال 1391 - 250000 ریال - 4 -198-103-600-978 انتخاب
3- چراهای شگفت‌انگیز: جانوران دریا: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارولین هریس ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 16 سال 1393 - 50000 ریال - 0 -860-103-600-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:فیلیپ استیل ؛ نويسنده:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 410 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 13 سال 1390 - 250000 ریال - 4 -198-103-600-978 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: جانوران دریا: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارولین هریس ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1391 - 35000 ریال - 7 -593-103-600-978 انتخاب
6- چراهای شگفت‌انگیز: جانوران دریا: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارولین هریس ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1393 - 50000 ریال - 0 -860-103-600-978 انتخاب
7- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:فیلیپ استیل ؛ نويسنده:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 398 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 12 سال 1390 - 250000 ریال - 4 -198-103-600-978 انتخاب
8- جانوران دریایی
نويسنده:کارولین هریس ؛ مترجم:فاطمه مظفرنژاد ؛ ويراستار:عفت امیربیک‌زاده - عروج اندیشه - دیویی: 591.77 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 4 -490-163-964-978 انتخاب
9- می‌دانی چرا وال‌ها آواز می‌خوانند و پرسش‌های دیگر درباره‌ی جانوران دریایی
نويسنده:کارولین هریس ؛ مترجم:حسن سالاری - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 599.53 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 60000 ریال - 8 -0414-08-964-978 انتخاب
10- چراهای شگفت‌انگیز: جانوران دریا: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارولین هریس ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:محمد کرام‌الدینی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1389 - 20000 ریال - 8 -490-323-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4