لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (31)
تالیف (50)
ترجمه (0)
تهران (50)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (23)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای آیین دادرسی مدنی
نويسنده:مصطفی السان - دوراندیشان - دیویی: 345.5505 - 768 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 3 -27-7896-600-978 انتخاب
2- حقوق پرداخت‌های الکترونیکی
نويسنده:مصطفی السان ؛ ويراستار:اکرم کیانی - دانشگاه شهید بهشتی، مرکز چاپ و انتشارات - دیویی: 332.10285 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 1 -349-457-964-978 انتخاب
3- آسان‌ساز آزمون کانون وکلای دادگستری سال 1385: طبقه‌بندی موضوعی به تفکیک مبحث کلی و جزئی تست، تشریح 4 گزینه به همراه ...
زيرنظر:مصطفی السان ؛ زيرنظر:فیض‌الله جعفری ؛ زيرنظر:نورمحمد صبری - دوراندیشان - دیویی: 340.076 - 244 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 7 -1-91197-964-978 انتخاب
4- آیین دادرسی مدنی
نويسنده:گودرز افتخارجهرمی ؛ نويسنده:مصطفی السان - دوراندیشان - دیویی: 347.55 - 400 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -68-5776-600-978 انتخاب
5- حقوق بانکداری اینترنتی
نويسنده:مصطفی السان ؛ نويسنده:محسن علی‌دادی - پژوهشکده ‌پولی‌ و بانکی - دیویی: 332.10285 - 470 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -61-5982-600-978 انتخاب
6- حقوق تجارت الکترونیکی
نويسنده:مصطفی السان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 346.070 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -826-530-964-978 انتخاب
7- حقوق فضای مجازی
نويسنده:مصطفی السان - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 303.4833 - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -10-7077-600-978 انتخاب
8- چالش‌های حقوقی در معاملات بازرگانی بین‌المللی
نويسنده:مهراب داراب‌پور ؛ نويسنده:مصطفی السان ؛ نويسنده:علی‌اکبر ادیب - خرسندی - دیویی: 346.07 - 544 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 450000 ریال - 6 -688-114-600-978 انتخاب
9- حقوق بانکی
نويسنده:مصطفی السان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 346.55082 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 43000 ریال - 2 -560-530-964-978 انتخاب
10- مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای آیین دادرسی مدنی ...
نويسنده:مصطفی السان - دوراندیشان - دیویی: 345.55 - 808 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 3 -27-7896-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5