لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (36)
تالیف (56)
ترجمه (0)
تهران (56)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (27)

تعداد یافت شده (56) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حقوق فضای مجازی
نويسنده:مصطفی السان - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 303.4833 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 230000 ریال - 8 -10-7077-600-978 انتخاب
2- جنبه‌های حقوقی بانکداری اینترنتی
نويسنده:مصطفی السان ؛ نويسنده:محسن علی‌دادی - پژوهشکده ‌پولی‌ و بانکی - دیویی: 332.10285 - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3 -82-8257-964-978 انتخاب
3- حقوق بانکی
نويسنده:مصطفی السان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 346.55082 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 43000 ریال - 2 -560-530-964-978 انتخاب
4- حقوق تجارت الکترونیکی
نويسنده:مصطفی السان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 346.070 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 60000 ریال - 9 -826-530-964-978 انتخاب
5- مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای آیین دادرسی مدنی ...
نويسنده:مصطفی السان - دوراندیشان - دیویی: 345.55 - 820 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 700000 ریال - 3 -27-7896-600-978 انتخاب
6- مجموعه پرسش‌های چهارگزینه‌ای آیین دادرسی مدنی
نويسنده:مصطفی السان - دوراندیشان - دیویی: 347.55 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 240000 ریال - 6 -83-5776-600-978 انتخاب
7- حقوق بانکی
نويسنده:مصطفی السان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 346.55082 - 318 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 100000 ریال - 2 -995-530-964-978 انتخاب
8- حقوق بانکی
نويسنده:مصطفی السان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 346.55082 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 210000 ریال - 2 -995-530-964-978 انتخاب
9- حقوق بانک مرکزی
نويسنده:مصطفی السان ؛ ويراستار:درنا جهانگیرپور - پژوهشکده ‌پولی‌ و بانکی - دیویی: 332.110955 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3000 ریال - 9 -58-5982-600-978 انتخاب
10- دانشنامه علوم جنایی اقتصادی
نويسنده:افشین آذری‌متین ؛ نويسنده:حسین آقابابایی ؛ نويسنده:حسین آقایی‌جنت‌مکان - میزان - دیویی: 364.168 - 904 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1398 - 850000 ریال - 1 -898-511-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6