لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (8)
تالیف (20)
ترجمه (0)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فلسفه و منطق سال سوم
نويسنده:حمید نظری ؛ نويسنده:محمدفخرالدین مرشدی ؛ نويسنده:فاطمه یادگاری - علوی فرهیخته - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 6 -171-169-964-978 انتخاب
2- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 974 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 350000 ریال - 4 -1343-00-964-978 انتخاب
3- آرزو
نويسنده:زهرا یادگاری ؛ زيرنظر:جعفر شیرمحمدی ؛ ويراستار:فاطمه یادگاری - آوای دانیال - 544 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 230000 ریال - 4 -6-94308-600-978 انتخاب
4- آرزو
نويسنده:زهرا یادگاری ؛ ويراستار:فاطمه یادگاری - اکباتان - 544 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 55000 ریال - 2 -24-5788-964 انتخاب
5- فلسفه و منطق جامع (انسانی)
نويسنده:حمید نظری ؛ نويسنده:فاطمه یادگاری ؛ نويسنده:الهام مرسی - کتاب جوانان - 358 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 5 -51-9948-964-978 انتخاب
6- آرزو
نويسنده:زهرا یادگاری ؛ ويراستار:فاطمه یادگاری - آوای دانیال - 544 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 200 نسخه - 400000 ریال - 4 -6-94308-600-978 انتخاب
7- مکالمات روزمره انگلیسی دانیال
نويسنده:زهرا نوروزی ؛ نويسنده:جعفر شیرمحمدی ؛ ويراستار:فاطمه یادگاری - آوای دانیال - 192 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 7 -5-94308-600-978 انتخاب
8- مکالمات روزمره انگلیسی دانیال
نويسنده:زهرا نوروزی ؛ نويسنده:جعفر شیرمحمدی ؛ ويراستار:فاطمه یادگاری - آوای دانیال - 192 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 35000 ریال - 7 -5-94308-600-978 انتخاب
9- 30 آزمون روان‌شناسی سال سوم دبیرستان: رشته‌ی ادبیات و علوم انسانی: ویژه‌ی دانش‌آموزان سال سوم انسانی، داوطلبان ورود به مدارس نمونه و مراکز ...
نويسنده:فاطمه یادگاری ؛ نويسنده:حمید نظری ؛ ويراستار:سیده‌زهرا موسوی - منشور دانش - 130 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 3 -294-366-964-978 انتخاب
10- راز پیوند
نويسنده:زهرا یادگاری ؛ ويراستار:فاطمه یادگاری - آوای دانیال - 274 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 130000 ریال - 3 -1-95400-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2