لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (5)
تالیف (8)
ترجمه (2)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زبان فارسی (3) انسانی
نويسنده:مژگان ابراهیمی - بین‌المللی گاج - دیویی: 4fa0.76 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 8 -092-158-964-978 انتخاب
2- تمرین‌درمانی در آب
نويسنده:آندرئا بیتس ؛ نويسنده:نورم هنسن ؛ مترجم:مریم فراهانی - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 615.853 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 125000 ریال - 0 -03-6735-600-978 انتخاب
3- زبان فارسی (3) سال سوم دبیرستان
نويسنده:مژگان ابراهیمی - بین‌المللی گاج - دیویی: 4fa0.76 - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 3 -07-9909-964-978 انتخاب
4- دفترچه‌ی شبیه‌ساز کنکور سراسری 86 - گروه ریاضی
نويسنده:مژگان ابراهیمی ؛ نويسنده:فرشته اعتضادی ؛ نويسنده:امیر الهامی - کانون فرهنگی آموزش،همگامان - دیویی: 378.1664 - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 33000 ریال - 0 -548-509-964-978 انتخاب
5- زبان فارسی (3)
نويسنده:مژگان ابراهیمی - بین‌المللی گاج - دیویی: 4fa0.76 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 5 -093-158-964-978 انتخاب
6- زبان فارسی (3) تخصصی انسانی
نويسنده:مژگان ابراهیمی - بین‌المللی گاج - دیویی: 4fa0.7 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 8 -092-158-964-978 انتخاب
7- بانک سوالات عمومی سال سوم دبیرستان
نويسنده:هوشنگ کیانی‌راد ؛ نويسنده:مژگان ابراهیمی ؛ نويسنده:رئوف علایی - بین‌المللی گاج - دیویی: 373.238076 - 416 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 85000 ریال - 5 -204-158-964-978 انتخاب
8- تمرین‌درمانی در آب
نويسنده:آندرئا بیتس ؛ نويسنده:نورم هنسن ؛ مترجم:مریم فراهانی - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 615.853 - 270 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1000 نسخه - 64500 ریال - 2 -562-456-964 انتخاب
9- زبان فارسی (3)
نويسنده:مژگان ابراهیمی - بین‌المللی گاج - دیویی: 4fa0.76 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 5 -093-158-964-978 انتخاب
10- زبان فارسی (3)
نويسنده:مژگان ابراهیمی - بین‌المللی گاج - دیویی: 4fa0.76 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 5 -093-158-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1