لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (6)
تالیف (11)
ترجمه (2)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بانک سوالات عمومی سال سوم دبیرستان
نويسنده:هوشنگ کیانی‌راد ؛ نويسنده:مژگان ابراهیمی ؛ نويسنده:رئوف علایی - بین‌المللی گاج - دیویی: 373.238076 - 416 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 85000 ریال - 5 -204-158-964-978 انتخاب
2- زبان فارسی (3) تخصصی انسانی
نويسنده:مژگان ابراهیمی - بین‌المللی گاج - دیویی: 4fa0.7 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 10000 ریال - 8 -092-158-964-978 انتخاب
3- زبان فارسی (3) انسانی
نويسنده:مژگان ابراهیمی - بین‌المللی گاج - دیویی: 4fa0.76 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 15000 ریال - 8 -092-158-964-978 انتخاب
4- زبان فارسی (3)
نويسنده:مژگان ابراهیمی - بین‌المللی گاج - دیویی: 4fa0.76 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 15000 ریال - 5 -093-158-964-978 انتخاب
5- کتاب کار علوم و فنون ادبی جامع: عروض و قافیه (دهم، یازدهم و دوازدهم رشته انسانی)
نويسنده:مژگان ابراهیمی - پیش دانشگاهیان گزینه برتر - دیویی: 8fa0.42076 - 187 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 550000 ریال - 6 -036-373-600-978 انتخاب
6- علوم و فنون ادبی جامع
نويسنده:راضیه نسبی ؛ نويسنده:مژگان ابراهیمی - اندیشه فاضل - دیویی: 8fa0.42 - 264 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 800000 ریال - 2 -2-95745-622-978 انتخاب
7- زبان فارسی (3) سال سوم دبیرستان
نويسنده:مژگان ابراهیمی - بین‌المللی گاج - دیویی: 4fa0.76 - 136 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 ریال - 3 -07-9909-964-978 انتخاب
8- زبان فارسی (3)
نويسنده:مژگان ابراهیمی - بین‌المللی گاج - دیویی: 4fa0.76 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 15000 ریال - 5 -093-158-964-978 انتخاب
9- تمرین‌درمانی در آب
نويسنده:آندرئا بیتس ؛ نويسنده:نورم هنسن ؛ مترجم:مریم فراهانی - تیمورزاده،طبیب - دیویی: 615.853 - 270 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 64500 ریال - 2 -562-456-964 انتخاب
10- زبان فارسی (3)
نويسنده:مژگان ابراهیمی - بین‌المللی گاج - دیویی: 4fa0.76 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 10000 ریال - 5 -093-158-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2