لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (7)
تالیف (7)
ترجمه (12)
تهران (9)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خانواده و آسیب رسانه‌ای: رایانه‌ و اینترنت
نويسنده:نسیم جعفری ؛ نويسنده:عذرا اعتمادی ؛ نويسنده:عاصفه عاصمی - آموخته - دیویی: 306.85 - 330 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 95000 ریال - 7 -06-6465-600-978 انتخاب
2- تمرین‌های زوج‌درمانی هیجان مدار "ایجاد رابطه"
نويسنده:سوزان جانسون ؛ مترجم:فاطمه بهرامی ؛ مترجم:زهرا آذریان - دانژه - دیویی: 616.891562 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 150000 ریال - 5 -77-5510-600-978 انتخاب
3- فرآیندهای دلبستگی
نويسنده:سوزان جانسون ؛ نويسنده:والری‌ای ویفن ؛ مترجم:فاطمه بهرامی - دانژه - دیویی: 616.89156 - 546 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1398 - 980000 ریال - 6 -31-5070-600-978 انتخاب
4- فرآیندهای دلبستگی
نويسنده:سوزان جانسون ؛ نويسنده:والری‌ای ویفن ؛ مترجم:فاطمه بهرامی - دانژه - دیویی: 616.89156 - 552 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1393 - 270000 ریال - 6 -31-5070-600-978 انتخاب
5- تمرین‌های زوج‌درمانی هیجان‌مدار "ایجاد رابطه"
نويسنده:سوزان جانسون ؛ مترجم:فاطمه بهرامی ؛ مترجم:زهرا آذریان - دانژه - دیویی: 616.891562 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 550000 ریال - 5 -77-5510-600-978 انتخاب
6- کتاب کار زوج‌درمانی هیجان‌مدار: چگونه می‌توانیم زوج درمانگر هیجان‌مدار شویم؟
مترجم:عذرا اعتمادی ؛ مترجم:فاطمه بهرامی ؛ ويراستار:سعیده بقایی - دانژه - دیویی: 616.891562 - 584 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 550000 ریال - 4 -171-250-600-978 انتخاب
7- مشاوره و درمان کودک‌آزاری جنسی
نويسنده:مرضیه شریفی‌فلاورجانی ؛ نويسنده:فریبا حیدری ؛ نويسنده:عذرا اعتمادی - بهتاپژوهش - دیویی: 362.76 - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 120000 ریال - 3 -71-6498-600-978 انتخاب
8- پیشگیری از طلاق و جدایی: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربست مدل بومی
نويسنده:حسن زارعی‌محمودآبادی ؛ نويسنده:فاطمه بهرامی ؛ نويسنده:عذرا اعتمادی - دانشگاه یزد - دیویی: 306.89 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 96500 ریال - 1 -23-6309-600-978 انتخاب
9- درمان دلبستگی - روایتی: تلفیقی از رویکردهای سیستمی، روایتی و دلبستگی
نويسنده:رودی دالوس ؛ مترجم:نیره آرین‌فر ؛ مترجم:رویا رسولی - سازمان جهاد دانشگاهی تهران - دیویی: 616.8914 - 274 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500000 ریال - 4 -418-133-600-978 انتخاب
10- خشونت زناشویی: نظریه و درمان
نويسنده:مهناز مرتضوی ؛ نويسنده:رضوان‌السادات جزایری ؛ نويسنده:عذرا اعتمادی - گلبانگ تربیت - دیویی: 362.8292 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 120000 ریال - 9 -1-93776-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2