لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (32)
تالیف (0)
ترجمه (37)
تهران (36)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (37)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف دانستنی‌های پایه برای خردسالان
نويسنده:دنیز شول ؛ تصويرگر:ایزابل آسه‌ما ؛ تصويرگر:ماگالی بردو - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 372.21 - 148 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1390 - 100000 ریال - 5 -274-103-600-978 انتخاب
2- دایره‌المعارف پاسخ به چراهای من
نويسنده:لور کامبورناک ؛ نويسنده:فرانسوازدو گیبر ؛ مترجم:مهناز عسگری - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 160 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 17 سال 1398 - 520000 ریال - 6 -220-413-600-978 انتخاب
3- دایره‌المعارف کودکان
نويسنده:لور کامبورناک ؛ نويسنده:فرانسوازدو گیبر ؛ مترجم:مهدی ضرغامیان - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 186 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1389 - 80000 ریال - 0 -951-323-964-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی دلفین‌ها و وال‌ها
نويسنده:آگنس واندویل ؛ نويسنده:میشل لانسینا ؛ مترجم:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 36 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 35000 ریال - 8 -228-103-600-978 انتخاب
5- دایره‌المعارف دانستنی‌های پایه برای خردسالان
نويسنده:دنیز شول ؛ تصويرگر:ایزابل آسه‌ما ؛ تصويرگر:ماگالی بردو - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 372.21 - 150 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1392 - 140000 ریال - 1 -665-103-600-978 انتخاب
6- دایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی جانوران دنیا
نويسنده:آگنس واندویل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 36 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1398 - 150000 ریال - 4 -323-413-600-978 انتخاب
7- دایره‌المعارف کودکان
نويسنده:لور کامبورناک ؛ نويسنده:فرانسوازدو گیبر ؛ مترجم:مهدی ضرغامیان - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 186 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1387 - 0 -795-323-964-978 انتخاب
8- دایره‌المعارف علوم
نويسنده:پاسکال شوول ؛ مترجم:مهناز عسگری ؛ ويراستار:مهدی ضرغامیان - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 162 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 10 سال 1396 - 280000 ریال - 3 -333-413-600-978 انتخاب
9- دایره‌المعارف کوچک من درباره‌ی جانوران دنیا
نويسنده:آگنس واندویل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 38 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 35000 ریال - 4 -341-103-600-978 انتخاب
10- دایره‌المعارف کودکان
نويسنده:لور کامبورناک ؛ نويسنده:فرانسوازدو گیبر ؛ مترجم:مهدی ضرغامیان - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 184 صفحه - رحلی کوچک (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 60000 ریال - 6 -491-323-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4