لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(53)
چاپ مجدد (316)
تالیف (365)
ترجمه (4)
تهران (365)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (140)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (369) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیوان کامل عطار نیشابوری
نويسنده:هما عطار ؛ مصحح:اسماعیل برادران‌شاهرودی - فخر رازی - دیویی: 8fa1.23 - 455 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1372 - 2000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
2- کشکول ضرب‌المثل
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی - جواهری - دیویی: 398.955 - 214 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه - 1400 ریال - انتخاب
3- رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری
مصحح:اسماعیل برادران‌شاهرودی ؛ خطاط:عباس مستوفی‌الممالکی ؛ تهيه و تنظيم:محمدعلی فروغی - فخر رازی - دیویی: 8fa1.22 - 160 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 5000 نسخه - 1600 ریال - انتخاب
4- دیوان کامل فخرالدین عراقی
مصحح:اسماعیل برادران‌شاهرودی - فخر رازی - دیویی: 8fa1.31 - 416 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1374 - 3000 نسخه - 12000 ریال - انتخاب
5- داستانهای شیرین ایرانی
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی ؛ ويراستار:مهدی صالحی - نشر پیمان - دیویی: 8fa3.62 - 128 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1375 - 5000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
6- داستانهای شیرین ایرانی
به‌اهتمام:اسماعیل برادران‌شاهرودی - نشر پیمان - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1387 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 6 -06-5981-964-978 انتخاب
7- لطیفه‌های شیرین
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی - جواهری - دیویی: 8fa7.62 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 31 سال 1385 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 8 -3-90102-964 انتخاب
8- ضرب‌المثل: مجموعه‌ای از ضرب‌المثل‌های ایرانی
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی - جواهری - دیویی: 398.9 - 224 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 10 سال 1383 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 4 -5-90102-964 انتخاب
9- داستانهای شیرین ایرانی
به‌اهتمام:اسماعیل برادران‌شاهرودی - نشر پیمان - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1388 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 6 -06-5981-964-978 انتخاب
10- لطیفه‌های بامزه
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی - جواهری - دیویی: 8fa7.62 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 15 سال 1386 - 10000 نسخه - 7000 ریال - 1 -02-6574-964-947 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 37