لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(53)
چاپ مجدد (319)
تالیف (368)
ترجمه (4)
تهران (368)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (142)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (372) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لطیفه‌های شیرین
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی - جواهری - دیویی: 8fa7.62 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 30 سال 1385 - 5000 ریال - 8 -3-90102-964 انتخاب
2- لطیفه‌های بامزه
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی - جواهری - دیویی: 8fa7.62 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 4000 ریال - 5 -02-6574-964 انتخاب
3- داستانهای شیرین ایرانی
به‌اهتمام:اسماعیل برادران‌شاهرودی - نشر پیمان - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1397 - 150000 ریال - 9 -05-5981-964-978 انتخاب
4- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی: با استفاده از نسخه تصحیح شده محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی
مقدمه:اسماعیل برادران‌شاهرودی ؛ خطاط:حسین خسروی - جواهری - دیویی: 8fa1.32 - 396 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1386 - 12000 ریال - انتخاب
5- لطیفه‌های شیرین
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی - جواهری - دیویی: 8fa7.62 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 32 سال 1386 - 7000 ریال - 8 -3-90102-964 انتخاب
6- بهترین داستانهای خواندنی: مجموعه‌ای از داستانهای ایرانی برای کودکان و نوجوانان
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی - جواهری - دیویی: 8fa3.6208 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 15000 ریال - 3 -24-6574-964-978 انتخاب
7- داستانهای شیرین ایرانی
به‌اهتمام:اسماعیل برادران‌شاهرودی - نشر پیمان - دیویی: 8fa3.6208 - 144 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1390 - 25000 ریال - 9 -05-5981-964-978 انتخاب
8- داستانهای شیرین ایرانی
به‌اهتمام:اسماعیل برادران‌شاهرودی - نشر پیمان - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1388 - 20000 ریال - 9 -05-5981-964-978 انتخاب
9- لطیفه‌های شیرین
نويسنده:اسماعیل برادران‌شاهرودی - جواهری - دیویی: 8fa7.62 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 29 سال 1384 - 5000 ریال - 8 -3-90102-964 انتخاب
10- داستانهای شیرین ایرانی
به‌اهتمام:اسماعیل برادران‌شاهرودی - نشر پیمان - دیویی: 8fa3.6208 - 144 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 27 سال 1395 - 65000 ریال - 2 -04-5981-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 38