لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (82)
تالیف (20)
ترجمه (98)
تهران (95)
شهرستان (23)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (118) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 504 absolutely essential words
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - واژه - دیویی: 428.1 - 182 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 23000 ریال - 7 -64-5607-964 انتخاب
2- 504 واژه کاملا ضروری
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - دانیال دامون ،ترانه - دیویی: 428.1 - 366 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 90000 ریال - 6 -5-91698-600-978 انتخاب
3- متن کامل با ترجمه مقابله‌ای 504 واژه کاملا ضروری
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - فرهنگ‌نما،طلیعه پویش - دیویی: 428.1 - 408 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 240000 ریال - 5 -61-8216-964-978 انتخاب
4- 504 absolutely essential words
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - رهنما - دیویی: 428.1 - 310 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1389 - 55000 ریال - 8 -247-367-964-978 انتخاب
5- ترجمه کامل 504 absolutly essential words
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - اندیشه خلاق - دیویی: 428.1 - 344 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 60000 ریال - 5 -26-6114-964-978 انتخاب
6- 504 absolutely essential words
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - آذران،مهران،تکریم،امیر مسعود - دیویی: 428.1 - 236 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 85000 ریال - 5 -02-2996-964-978 انتخاب
7- ترجمه کامل 504 absolutly essential words
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - زبان مهر،ابداع - دیویی: 428.1 - 400 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 1950000 ریال - 3 -6-93524-600-978 انتخاب
8- پانصد و چهار واژه انگلیسی، مطلقا ضروری
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - ماد،مرکز - دیویی: 420 - 138 صفحه - رحلی - چاپ 4 سال 1371 - 1100 ریال - انتخاب
9- کتاب و راهنمای کامل 504 واژه‌ی کاملا ضروری
نويسنده:مورای برومبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - اندیشه پیک زبان - دیویی: 428.1 - 252 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 75000 ریال - 2 -2-91240-600-978 انتخاب
10- 504 واژه کاملا ضروری
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - علم و دانش - دیویی: 428.1 - 244 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 75000 ریال - 5 -70-5520-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12