لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دختر سوم
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مهتاب بخارایی - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823 - 296 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 110000 ریال - 5 -448-363-964 انتخاب
2- دختر سوم
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مهتاب بخارایی - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823 - 296 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 50000 ریال - 5 -448-363-964 انتخاب
3- دختر سوم
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مهتاب بخارایی - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823 - 294 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 24000 ریال - 5 -448-363-964 انتخاب
4- دختر سوم
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مهتاب بخارایی - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823 - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 360000 ریال - 3 -448-363-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1