لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (11)
تالیف (18)
ترجمه (0)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (18) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تنظیم و نگارش حقوقی اظهارنامه در معاملات املاک
نويسنده:مصطفی‌قلی خسروی ؛ نويسنده:مرتضی یوسفی ؛ ويراستار:احمد معصوم‌زاده - مرتضی یوسفی - دیویی: 347.55055 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 35000 ریال - 2 -2250-04-964-978 انتخاب
2- اطلاعات لازم جهت انجام معاملات غیرمنقول ملکی
نويسنده:مصطفی‌قلی خسروی ؛ نويسنده:مجید خسروی - ادبستان - دیویی: 346.55043 - 112 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 50000 ریال - 1 -66-8459-964-978 انتخاب
3- اطلاعات لازم جهت انجام معاملات غیرمنقول و احکام معاملات
گردآورنده:مصطفی‌قلی خسروی ؛ گردآورنده:مجید خسروی - اتحاد،جهان نو - دیویی: 346.55043 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 250000 ریال - 5 -60-8783-964-978 انتخاب
4- قوانین تملک آپارتمان‌ها به همراه روابط موجر و مستاجر در معاملات املاک
نويسنده:مصطفی‌قلی خسروی ؛ نويسنده:مرتضی یوسفی ؛ ويراستار:احمد معصوم‌زاده - مرتضی یوسفی - دیویی: 346.550343 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 25000 ریال - 6 -2252-04-964-978 انتخاب
5- اطلاعات لازم جهت انجام معاملات غیر منقول (ملکی) قابل استفاده برای دانشجویان، مشاورین املاک و اشخاضی که می‌خواهند معاملات ملکی انجام دهند
نويسنده:مصطفی‌قلی خسروی ؛ نويسنده:مجید خسروی - نظری - دیویی: 346.55043 - 112 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 ریال - 8 -01-2897-964-978 انتخاب
6- اطلاعات لازم جهت انجام معاملات غیرمنقول ملکی
نويسنده:مصطفی‌قلی خسروی ؛ نويسنده:مجید خسروی - ادبستان - دیویی: 346.55043 - 112 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 180000 ریال - 1 -66-8459-964-978 انتخاب
7- اطلاعات لازم جهت انجام معاملات غیرمنقول ملکی
نويسنده:مصطفی‌قلی خسروی ؛ نويسنده:مجید خسروی - ادبستان،جهان نو - دیویی: 346.55043 - 112 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 25000 ریال - 1 -66-8459-964-978 انتخاب
8- اطلاعات لازم جهت انجام معاملات غیرمنقول و احکام معاملات
گردآورنده:مصطفی‌قلی خسروی ؛ گردآورنده:مجید خسروی - اتحاد،جهان نو - دیویی: 346.55043 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 25000 ریال - 5 -60-8783-964-978 انتخاب
9- اطلاعات لازم جهت انجام معاملات غیرمنقول ملکی
نويسنده:مصطفی‌قلی خسروی ؛ نويسنده:مجید خسروی - ادبستان - دیویی: 346.55043 - 112 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 50000 ریال - 1 -66-8459-964-978 انتخاب
10- اطلاعات لازم جهت انجام معاملات غیرمنقول ملکی
نويسنده:مصطفی‌قلی خسروی ؛ نويسنده:مجید خسروی - ادبستان،جهان نو - دیویی: 346.55043 - 112 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 25000 ریال - 1 -66-8459-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2