لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (0)
تالیف (19)
ترجمه (0)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (17)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شنگول و منگول و خشت سرتنور
به‌اهتمام:احسان جعفری ؛ تصويرگر:حامد پاژتار - گوهرشاد - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 ریال - 6 -16-2914-964-978 انتخاب
2- دویدم و دویدم
به‌اهتمام:احسان جعفری ؛ تصويرگر:حامد پاژتار - گوهرشاد - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 ریال - 2 -14-2914-964-978 انتخاب
3- ما شکل همدیگه‌ایم همراه با رنگ‌آمیزی
شاعر:احسان جعفری - گوهرشاد - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2500 ریال - 9 -97-6905-964-978 انتخاب
4- یکی بود، یکی نبود
به‌اهتمام:احسان جعفری ؛ تصويرگر:حامد پاژتار - گوهرشاد - دیویی: 8fa1.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 ریال - 0 -18-2914-964-978 انتخاب
5- آشنایی با ورزشها همراه با رنگ‌آمیزی
نويسنده:احسان جعفری - گوهرشاد - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - (در8جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2500 ریال - 6 -85-6905-964-978 انتخاب
6- آشنایی با حیوانات (دوزیستان)
نويسنده:احسان جعفری - گوهرشاد - دیویی: 591 - 12 صفحه - (در8جلد ) - جلد 8 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2500 ریال - 8 -94-6905-964-978 انتخاب
7- راهنمای جامع ورم پستان
نويسنده:حمیدرضا کاظمینی ؛ نويسنده:محمد مهماندوست‌اصفهانی ؛ نويسنده:احسان جعفری - دکتر کاظمینی - دیویی: 636.2089819 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300000 ریال - 6 -8-94720-600-978 انتخاب
8- خاله سوسکه
به‌اهتمام:احسان جعفری ؛ تصويرگر:حامد پاژتار - گوهرشاد - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 ریال - 5 -13-2914-964-978 انتخاب
9- ما شکل همدیگه‌ایم همراه با رنگ‌آمیزی
نويسنده:احسان جعفری - گوهرشاد - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2500 ریال - 6 -98-6905-964-978 انتخاب
10- آشنایی با حیوانات (آبزیان)
نويسنده:احسان جعفری - گوهرشاد - دیویی: 591 - 12 صفحه - (در8جلد ) - جلد 6 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2500 ریال - 7 -91-6905-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2