لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (12)
تالیف (1)
ترجمه (20)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رژیم غذایی برای زندگی طولانی: راهنمای تغذیه و تمرینات ورزشی
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:رابرت گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع،میکائیل - دیویی: 612.68 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 7 -13-2613-964-978 انتخاب
2- رژیم غذایی برای زندگی طولانی‌تر
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:رابرت گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع - دیویی: 613.2 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1100 نسخه - 26000 ریال - 7 -13-2613-964-978 انتخاب
3- چه کسانی می‌خواهند 150 سال زندگی کنند؟: انقلاب ضدپیری
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:باب گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع،میکائیل - دیویی: 612.68 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 1 -15-2613-964-978 انتخاب
4- گل گاوزبان با 400 سال سابقه درمان گیاهان دارویی و مواد غذایی برای طول عمر بیشتر: انقلاب ضد پیری
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:رابرت گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع،میکائیل - دیویی: 612.68 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 0 -12-2613-964-978 انتخاب
5- سرطان، کاهش میل جنسی: هورمون‌ها برای طول عمر بیشتر: انقلاب ضد پیری
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:رابرت گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع،میکائیل - دیویی: 612.68 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 6 -10-2613-964-978 انتخاب
6- 25 مورد مقابله با استرس: آزمون طول عمر و استرس: انقلاب ضد پیری
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:رابرت گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع،میکائیل - دیویی: 612.68 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 19000 ریال - 4 -14-2613-964-978 انتخاب
7- رازهای ساده در مهار استرس
نويسنده:پرومود باترا ؛ مترجم:بهاره اشجع ؛ ويراستار:نرگس یوسف‌پور - اشجع - دیویی: 155.9042 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 2 -63-2613-964-978 انتخاب
8- کمبود کلیه ویتامین‌هایی که در هر سنی به موقع به بدن نمی‌رسد: ویتامین‌ها، اسیدهای آمینه و مواد معدنی برای طول عمر بیشتر: انقلاب ضد پیری
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:رابرت گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع،میکائیل - دیویی: 612.68 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 17000 ریال - 3 -11-2613-964-978 انتخاب
9- 25 مورد مقابله با استرس: آزمون طول عمر و استرس: انقلاب ضد پیری
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:رابرت گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع،میکائیل - دیویی: 612.68 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 19000 ریال - 4 -14-2613-964-978 انتخاب
10- سرطان، کاهش میل جنسی: هورمون‌ها برای طول عمر بیشتر: انقلاب ضد پیری
نويسنده:رونالد کلاتس ؛ نويسنده:رابرت گلدمن ؛ مترجم:سیف‌الله اسدی - اشجع،میکائیل - دیویی: 612.68 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 6 -10-2613-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3