لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (2)
تالیف (7)
ترجمه (1)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برنامه‌ریزی خطی: مدل‌سازی و روش‌های حل
نويسنده:کورش عشقی ؛ نويسنده:سیدفرید فامیل‌فرنیا ؛ ويراستار:اشرف سراج - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - دیویی: 519.72 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 450000 ریال - 9 -204-208-964-978 انتخاب
2- چیدمان و مکان‌یابی تجهیزات در کارخانه
نويسنده:ریچارد فرانسیس ؛ نويسنده:جان وایت ؛ مترجم:کورش عشقی - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - دیویی: 658.21 - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 29000 ریال - 3 -59-7982-964 انتخاب
3- مبانی نظری گراف (الگوریتم‌ها و کاربردها)
نويسنده:کورش عشقی ؛ نويسنده:مهدی کریمی‌نسب ؛ گرافيست:فاران اتحادبابلی - نشر کتاب دانشگاهی - دیویی: 511.5 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 3 -88-5107-600-978 انتخاب
4- تحلیل الگوریتم‌ها و طراحی روش‌های فراابتکاری
نويسنده:کورش عشقی ؛ نويسنده:مهدی کریمی‌نسب ؛ ويراستار:نسیم افشاری - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - دیویی: 005.1076 - 442 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 360000 ریال - 0 -182-208-964-978 انتخاب
5- برنامه‌ریزی عدد صحیح: مدل‌سازی و روش‌های حل
نويسنده:کورش عشقی - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - دیویی: 519.6 - 246 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 380000 ریال - 0 -223-208-964-978 انتخاب
6- بهینه‌سازی ترکیبی و الگوریتم‌های فراابتکاری
نويسنده:کورش عشقی ؛ نويسنده:مهدی کریمی‌نسب - آذرین مهر،کلک زرین - دیویی: 519.64 - 428 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 124000 ریال - 1 -34-6484-600-978 انتخاب
7- تحلیل الگوریتم‌ها و طراحی روش‌های فراابتکاری
نويسنده:کورش عشقی ؛ نويسنده:مهدی کریمی‌نسب ؛ ويراستار:نسیم افشاری - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - دیویی: 005.1076 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 600000 ریال - 0 -182-208-964-978 انتخاب
8- برنامه‌ریزی خطی: مدل‌سازی و روش‌های حل
نويسنده:کورش عشقی ؛ نويسنده:سیدفرید فامیل‌فرنیا ؛ ويراستار:اشرف سراج - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - دیویی: 519.72 - 598 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 750000 ریال - 9 -204-208-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1