لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (3)
تالیف (4)
ترجمه (15)
تهران (10)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرونده قارچ
نويسنده:بئاتریچه برجه‌رو ؛ نويسنده:سیلویا ایدروفانو ؛ مترجم:زهرا عابدینی - نشر پونه - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 2 -44-5544-600-978 انتخاب
2- جاده‌های پیروزی: آسان‌ترین راه‌ها برای رسیدن به قله‌های موفقیت
نويسنده:پاتریک چان ؛ مترجم:سیمین دانشور ؛ مترجم:زهرا عابدینی - ییلاق یاران - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 55000 ریال - 7 -36-7722-600-978 انتخاب
3- آواز قو
نويسنده:بئاتریچه برجه‌رو ؛ نويسنده:سیلویا ایدروفانو ؛ مترجم:زهرا عابدینی - نشر پونه - 56 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 4 -66-5544-600-978 انتخاب
4- درد در سرطان با رویکرد پرستاری
نويسنده:کبری آخوندزاده ؛ ويراستار:زهرا عابدینی ؛ ويراستار:سعید کریمخانی‌زندی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 37000 ریال - 5 -377-524-964-978 انتخاب
5- روابط عاطفی همسران
نويسنده:جارد دویل ؛ نويسنده:روبرتا دویل ؛ مترجم:سیمین دانشور - آیینه ‌دانش،فن‌افزار،پگاسوس - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 15000 ریال - 7 -19-5756-600-978 انتخاب
6- جاده‌های پیروزی: آسان‌ترین راه‌ها برای رسیدن به قله‌های موفقیت
نويسنده:پاتریک چان ؛ مترجم:سیمین دانشور ؛ مترجم:زهرا عابدینی - آیینه اندیشه،پگاسوس،فن‌افزار - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 18000 ریال - 3 -20-5756-600-978 انتخاب
7- زبان تخصصی مدیریت بازرگانی با رویکرد کسب و کار و تجارت
نويسنده:سیدسلمان سیدین ؛ نويسنده:زینب عابدینی ؛ نويسنده:زهرا عابدینی - طنین قلم - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 1 -94-6173-964-978 انتخاب
8- جاده‌های پیروزی: آسان‌ترین راه‌ها برای رسیدن به قله‌های موفقیت
نويسنده:پاتریک چان ؛ مترجم:سیمین دانشور ؛ مترجم:زهرا عابدینی - ییلاق یاران - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 30000 ریال - 7 -36-7722-600-978 انتخاب
9- آراء و مکاتب فلسفی تعلیم و تربیت (ویژه گروه آموزش پرستاری)
نويسنده:وحیده علی‌پور ؛ نويسنده:فرشته جواهری‌طهرانی ؛ نويسنده:صفورا دری - کتاب عقیق - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -40-7953-600-978 انتخاب
10- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - 500 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 1980000 ریال - 6 -106-489-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2