لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (9)
تالیف (5)
ترجمه (11)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرستاری بهداشت جامعه: سری NVP
نويسنده:زهرا کشتکاران - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 610.7343 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 37500 ریال - 2 -084-399-964 انتخاب
2- گوارش
مترجم:زهرا کشتکاران - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - دیویی: 617.0231 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 29000 ریال - 7 -122-399-964-978 انتخاب
3- اصول و فنون پرستاری: پوتروپری
نويسنده:پاتریشیاآن پاتر ؛ نويسنده:آن‌گریفین پری ؛ مترجم:صدیقه سالمی - نشر سالمی،نشر جامعه‌نگر - دیویی: 610.73 - 1000 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 179000 ریال - 8 -40-8760-964-978 انتخاب
4- پرستاری بهداشت جامعه: سری NVP
نويسنده:زهرا کشتکاران - نشر و تبلیغ بشری - دیویی: 610.7343 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 49000 ریال - 2 -084-399-964 انتخاب
5- پرستاری بهداشت جامعه: سری NVP
نويسنده:زهرا کشتکاران - نشر و تبلیغ بشری،حکیم هیدجی - دیویی: 610.7343 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 58000 ریال - 2 -084-399-964 انتخاب
6- کتاب کامل نکات برتر پرستاری NVP‬: شامل پرستاری داخلی - جراحی، پرستاری کودکان، پرستاری مادران و نوزادان، پرستاری بهداشت جامعه، پرستاری بهداشت روان
نويسنده:مرجان سیدمظهری ؛ نويسنده:سیاوش بهمنیار ؛ نويسنده:نازنین هنرپروران - بشری - دیویی: 610.73 - 1016 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 3600000 ریال - 6 -554-399-964-978 انتخاب
7- اصول و فنون پرستاری: پوتروپری
نويسنده:پاتریشیاآن پاتر ؛ نويسنده:آن‌گریفین پری ؛ مترجم:صدیقه سالمی - سالمی،جامعه‌نگر - دیویی: 610.73 - 1006 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 149000 ریال - 8 -40-8760-964-978 انتخاب
8- گوارش
مترجم:زهرا کشتکاران - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - دیویی: 616.3 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 29000 ریال - 7 -122-399-964-978 انتخاب
9- اصول و فنون پرستاری: بر اساس سرفصل دروس کارشناسی
نويسنده:پاتریشیاآن پاتر ؛ نويسنده:آن‌گریفین پری ؛ نويسنده:پاتریشیاای. استوکرت - جامعه‌نگر - دیویی: 610.73 - 1322 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1290000 ریال - 2 -732-101-600-978 انتخاب
10- اصول و فنون پرستاری پوتروپری بر اساس سرفصل دروس کارشناسی
نويسنده:پاتریشیاآن پاتر ؛ نويسنده:آن‌گریفین پری ؛ نويسنده:پاتریشیاای. استوکرت - نشر سالمی،نشر جامعه‌نگر - دیویی: 610.73 - 1172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 399000 ریال - 5 -265-101-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2