لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (67)
تالیف (27)
ترجمه (53)
تهران (80)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (80) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خیام نیشابوری
نويسنده:مهناز بهمن - مدرسه - دیویی: 8fa1.22 - 96 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5500 ریال - 3 -564-385-964 انتخاب
2- آمادگی برای زایمان و مراقبت از نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 618 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1385 - 18000 ریال - 6 -6-90074-964 انتخاب
3- فرزند دوم: پیامدها و راه حلها: کلیدهای تربیت کودکان
نويسنده:مگ زویبک ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - نشر صابرین - دیویی: 649.143 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1395 - 100000 ریال - 7 -2-90074-964-978 انتخاب
4- بهترین کلیدهای تغذیه برای کودک و نوجوان
نويسنده:کارولین مور ؛ نويسنده:رابرت شولمن ؛ نويسنده:می‌می کر - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.3 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 8000 ریال - 4 -7-90074-964 انتخاب
5- چهل نکته کلیدی برای شیردادن به نوزاد
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ نويسنده:مارتا سی‌یرز ؛ مترجم:جواد میدانی - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.33 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1391 - 55000 ریال - 0 -1-90074-964-978 انتخاب
6- فرزند دوم: پیامدها و راه حلها: کلیدهای تربیت کودکان
نويسنده:مگ زویبک ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - نشر صابرین - دیویی: 649.143 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1396 - 115000 ریال - 7 -2-90074-964-978 انتخاب
7- فرزند دوم: پیامدها و راه‌حلها
نويسنده:مگ زویبک ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.143 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 17000 ریال - 3 -2-90074-964 انتخاب
8- سیداحمد خمینی
نويسنده:جواد کاموربخشایش ؛ ويراستار:مهناز بهمن - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.0842092 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 90000 ریال - 9 -741-175-600-978 انتخاب
9- سیدمحمدعلی داعی‌الاسلام
نويسنده:جمشید نوروزی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 4fa3.092 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 90000 ریال - 3 -574-175-600-978 انتخاب
10- فرزند دوم: پیامدها و راه‌حلها
نويسنده:مگ زویبک ؛ مترجم:جواد میدانی ؛ ويراستار:مهناز بهمن - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.1 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 6000 ریال - 3 -2-90074-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8