لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چیزها و شاعر تنها در خانه
شاعر:کاوه سلطانی - ابتکار نو - دیویی: 8fa1.62 - 128 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 28000 ریال - 0 -59-6579-964-978 انتخاب
2- آلت قتاله
شاعر:کاوه سلطانی - بوتیمار - دیویی: 8fa1.62 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 85000 ریال - 5 -023-404-600-978 انتخاب
3- سیزیف نوین
شاعر:کاوه سلطانی - پاژ - دیویی: 8fa1.62 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 8000 ریال - 7 -19-8904-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1