لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (5)
تهران (6)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تفکر انتقادی و تصمیم‌گیری بالینی در پرستاری
نويسنده:شایسته صالحی ؛ نويسنده:کبری آخوندزاده ؛ نويسنده:عباس حسینی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - دیویی: 610.73 - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 17000 ریال - 8 -077-524-964 انتخاب
2- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 196 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 990000 ریال - 5 -103-489-600-978 انتخاب
3- درد در سرطان با رویکرد پرستاری
نويسنده:کبری آخوندزاده ؛ ويراستار:زهرا عابدینی ؛ ويراستار:سعید کریمخانی‌زندی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - دیویی: 616.994061 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 37000 ریال - 5 -377-524-964-978 انتخاب
4- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 520 صفحه - جلد 5 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1980000 ریال - 3 -107-489-600-978 انتخاب
5- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 500 صفحه - (در5جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1980000 ریال - 6 -106-489-600-978 انتخاب
6- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 200 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 980000 ریال - 2 -104-489-600-978 انتخاب
7- اصول پرستاری کوزیر 2018 (مفاهیم، فرآیندها و تمرینات)
نويسنده:اودری برمن ؛ نويسنده:شرلی اسنایدر ؛ نويسنده:جرالین فرندسن - حیدری - دیویی: 610.73 - 208 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 980000 ریال - 9 -105-489-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1