لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (19)
تالیف (47)
ترجمه (4)
تهران (51)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (50)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تعطیلات بامزه یخمک
نويسنده:رفیع افتخار ؛ تصويرگر:فرید آمالی - نگارینه - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 60000 ریال - 0 -002-230-964-978 انتخاب
2- رویای تارا
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:فرید آمالی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 1 -1446-07-964-978 انتخاب
3- زمان تغییر
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:فرید آمالی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 2 -1621-07-964-978 انتخاب
4- اتوبوس
نويسنده:منصور جام‌شیر ؛ تصويرگر:فرید آمالی - نگارینه - دیویی: 8fa3.62 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 80000 ریال - 2 -053-230-964-978 انتخاب
5- رودخانه‌ی من کجاست؟
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:فرید آمالی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 8 -1591-07-964-978 انتخاب
6- شیر، شیر، شیر
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:فرید آمالی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 5 -1617-07-964-978 انتخاب
7- ماجراهای مدرسه: مجموعه داستانک
نويسنده:مجید درخشانی ؛ ويراستار:منصور جام‌شیر ؛ تصويرگر:فرید آمالی - نگارینه - دیویی: 8fa3.62 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 40000 ریال - 3 -043-230-964-978 انتخاب
8- سام و قورباغه
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:فرید آمالی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 5 -1592-07-964-978 انتخاب
9- گریه برای شیر
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:فرید آمالی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 8 -1588-07-964-978 انتخاب
10- اسب رویایی
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:فرید آمالی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 823 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 7 -1444-07-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6