لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (19)
تالیف (47)
ترجمه (4)
تهران (51)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (50)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بدشانسی، خوش‌شانسی
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:فرید آمالی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 4 -1445-07-964-978 انتخاب
2- لاک‌پشت و خرگوش
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:فرید آمالی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 3 -1596-07-964-978 انتخاب
3- تعطیلات بامزه یخمک
نويسنده:رفیع افتخار ؛ تصويرگر:فرید آمالی - نگارینه - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 60000 ریال - 0 -002-230-964-978 انتخاب
4- مترو
نويسنده:مرضیه روزبهانی ؛ ويراستار:مریم رویدل ؛ تصويرگر:فرید آمالی - نگارینه - دیویی: 8fa3.62 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 2 -75-8935-964-978 انتخاب
5- رویای تارا
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:فرید آمالی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 1 -1446-07-964-978 انتخاب
6- آهای ناخدا
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:فرید آمالی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 5 -1620-07-964-978 انتخاب
7- تعطیلات بامزه یخمک
نويسنده:رفیع افتخار ؛ تصويرگر:فرید آمالی - نگارینه - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 60000 ریال - 0 -002-230-964-978 انتخاب
8- مهربانی‌ها
نويسنده:منصور جام‌شیر ؛ تصويرگر:فرید آمالی - نگارینه - دیویی: 808.83 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 2 -037-230-964-978 انتخاب
9- رودخانه‌ی من کجاست؟
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:فرید آمالی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 8 -1591-07-964-978 انتخاب
10- هشت‌پای باهوش
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:فرید آمالی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 8 -1645-07-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6