لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (17)
تالیف (44)
ترجمه (4)
تهران (48)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (47)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (48) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بدشانسی، خوش‌شانسی
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:فرید آمالی - مبتکران،پیشروان - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 4 -1445-07-964-978 انتخاب
2- پیرزن قالیباف
نويسنده:فاطمه ابطحی ؛ تصويرگر:فرید آمالی - نگارینه - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 2 -024-230-964-978 انتخاب
3- The same old ladybug
نويسنده:فریبا کلهر ؛ مترجم:فرید آمالی ؛ مترجم:منصوره حکمی - نگارینه - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 8 -048-230-964-978 انتخاب
4- مثل قلب پروانه
شاعر:مهدی مردانی ؛ تصويرگر:فرید آمالی - اندیشه زرین - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 1 -93-5857-600-978 انتخاب
5- تعطیلات بامزه یخمک
نويسنده:رفیع افتخار ؛ تصويرگر:فرید آمالی - نگارینه - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 60000 ریال - 0 -002-230-964-978 انتخاب
6- قانون طلایی
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:فرید آمالی - مبتکران،پیشروان - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 1 -1587-07-964-978 انتخاب
7- تو بغل کی بپرم
نويسنده:فریبا کلهر ؛ تصويرگر:فرید آمالی - نگارینه - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 5 -58-8935-964-978 انتخاب
8- The old carpet weaver
نويسنده:فاطمه ابطحی ؛ مترجم:فرید آمالی - نگارینه - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 5 -052-230-964-978 انتخاب
9- لاک‌پشت و خرگوش
بازنويسي:برزو سریزدی ؛ تصويرگر:فرید آمالی - مبتکران،پیشروان - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 3 -1596-07-964-978 انتخاب
10- ماجراهای مدرسه: مجموعه داستانک
نويسنده:مجید درخشانی ؛ ويراستار:منصور جام‌شیر ؛ تصويرگر:فرید آمالی - نگارینه - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 40000 ریال - 3 -043-230-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5