لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خرگوش و هویج بزرگ
نويسنده:جین وینتن ؛ مترجم:منصور جام‌شیر - نگارینه - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 9000 ریال - 2 -62-8935-964-978 انتخاب
2- خرگوش و هویج بزرگ
نويسنده:جین وینتن ؛ مترجم:منصور جام‌شیر - نگارینه - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 15000 ریال - 2 -62-8935-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1