لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (10)
تالیف (24)
ترجمه (0)
تهران (22)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (13)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- استراتژی کلاس جهانی در مدیریت کیفیت بازرسی
نويسنده:حسن فارسیجانی - قصیده‌سرا - دیویی: 658.562 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 36000 ریال - 8 -77-8618-964-978 انتخاب
2- کلاس جهانی سازمان‌ها و مدیریت کیفیت جامع
نويسنده:حسن فارسیجانی - مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - دیویی: 658.562 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 6 -22-2841-964-978 انتخاب
3- اصول مدیریت: ناب - چابک
نويسنده:حسن فارسیجانی ؛ نويسنده:صدیقه قیومی‌قهرودی - برآیند پویش - دیویی: 658.562 - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 0 -45-6090-600-978 انتخاب
4- زبان تخصصی ویژه رشته‌های مدیریت و مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
نويسنده:محسن شفیعی‌نیک‌آبادی ؛ نويسنده:حسن فارسیجانی - مدرسان شریف - دیویی: 428.64 - 452 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 2000 نسخه - 2 -1336-11-964-978 انتخاب
5- مدیریت تولید و عملیات
نويسنده:حسن فارسیجانی ؛ نويسنده:حسین بیگی - حامی - دیویی: 658.50076 - 424 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 7 -01-5962-600-978 انتخاب
6- اصول مدیریت کلاس جهانی (در بنگاه‌های اقتصادی و کشورها)
نويسنده:حسن فارسیجانی ؛ نويسنده:سمیه کشاورزدستک ؛ نويسنده:اصغر استیری - برآیند پویش - دیویی: 337 - 406 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 200000 ریال - انتخاب
7- مدیریت تولید و عملیات
نويسنده:حسن فارسیجانی ؛ نويسنده:حسین بیگی - حامی - دیویی: 658.50076 - 572 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 95000 ریال - 0 -00-5962-600-978 انتخاب
8- اصول مدیریت کارخانه
نويسنده:حسن فارسیجانی ؛ نويسنده:علیرضا حسین‌بیگی - سازمان مدیریت صنعتی - دیویی: 658.2 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 9 -009-275-600-978 انتخاب
9- دانشنامه مدیریت صنعتی
نويسنده:حسن فارسیجانی ؛ نويسنده:علیرضا حسین‌بیگی - برآیند پویش - دیویی: 658.003 - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 2 -25-6090-600-978 انتخاب
10- روشهای تولید و عملیات در کلاس جهانی
نويسنده:حسن فارسیجانی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 658.5 - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 500 نسخه - 85000 ریال - 1 -497-530-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3