لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (12)
تالیف (26)
ترجمه (0)
تهران (23)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (14)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زبان تخصصی ویژه رشته‌های مدیریت و مدیریت اجرایی کارشناسی ارشد
نويسنده:محسن شفیعی‌نیک‌آبادی ؛ نويسنده:حسن فارسیجانی - مدرسان شریف - دیویی: 428.64 - 452 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 2 -1336-11-964-978 انتخاب
2- مدیریت تولید و عملیات
نويسنده:حسن فارسیجانی ؛ نويسنده:حسین بیگی - حامی - دیویی: 658.50076 - 564 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 95000 ریال - 0 -00-5962-600-978 انتخاب
3- استراتژی کلاس جهانی در مدیریت کیفیت بازرسی
نويسنده:حسن فارسیجانی - قصیده‌سرا - دیویی: 658.562 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 36000 ریال - 8 -77-8618-964-978 انتخاب
4- کنترل موجودی
نويسنده:حسن فارسیجانی ؛ نويسنده:علیرضا حسین‌بیگی - حامی - دیویی: 658.787 - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 80000 ریال - 4 -15-5962-600-978 انتخاب
5- کلاس جهانی سازمان‌ها و مدیریت کیفیت جامع
نويسنده:حسن فارسیجانی - مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - دیویی: 658.562 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 45000 ریال - 6 -22-2841-964-978 انتخاب
6- برنامه‌ریزی استراتژیک تکنولوژی "در سازمان‌های کلاس جهانی"
نويسنده:حسن فارسیجانی ؛ نويسنده:ندا جلالیون ؛ نويسنده:آسیه قاضیان - گسترش علوم نوین - دیویی: 658.57 - 340 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 450000 ریال - 6 -36-8470-600-978 انتخاب
7- برنامه‌ریزی استراتژیک تکنولوژی "در سازمان‌های کلاس جهانی"
نويسنده:حسن فارسیجانی ؛ نويسنده:ندا جلالیون ؛ نويسنده:آسیه قاضیان - گسترش علوم نوین - دیویی: 658.57 - 324 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 240000 ریال - 6 -36-8470-600-978 انتخاب
8- مدیریت تولید و عملیات
نويسنده:حسن فارسیجانی ؛ نويسنده:حسین بیگی - حامی - دیویی: 658.50076 - 572 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 95000 ریال - 0 -00-5962-600-978 انتخاب
9- اصول مدیریت کلاس جهانی (در بنگاه‌های اقتصادی و کشورها)
نويسنده:حسن فارسیجانی ؛ نويسنده:سمیه کشاورزدستک ؛ نويسنده:اصغر استیری - برآیند پویش - دیویی: 337 - 406 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200000 ریال - انتخاب
10- مدیریت تولید و عملیات
نويسنده:حسن فارسیجانی ؛ نويسنده:حسین بیگی - حامی - دیویی: 658.50076 - 424 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 75000 ریال - 7 -01-5962-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3