لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- علم و هنر
نويسنده:مری‌آن‌اف. کل ؛ نويسنده:جین پاتر ؛ مترجم:محبوبه مسگرتهرانی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 507.8 - 124 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 18000 ریال - 3 -32-7414-964 انتخاب
2- کشف نقاشان بزرگ
نويسنده:مری‌آن‌اف. کل ؛ نويسنده:کیم سولگا ؛ مترجم:زهره خلیلی - نشر قطره - دیویی: 759.0922 - 136 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 38000 ریال - 8 -832-341-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1