لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (18)
تالیف (1)
ترجمه (18)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:مصطفی مدنی ؛ ويراستار:نگار رضایی - زوار - دیویی: 649.122 - 922 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 18 سال 1388 - 125000 ریال - 2 -142-401-964 انتخاب
2- هندبوک روش‌های اپیدمیولوژی و آماری کاربردی
نويسنده:نگار رضایی ؛ نويسنده:یوسف مرادی ؛ نويسنده:فرناز دلاوری - علمی سنا - دیویی: 614.4 - 104 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 8 -33-7827-600-978 انتخاب
3- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ نويسنده:استیون پارکر ؛ مترجم:مصطفی مدنی - زوار - دیویی: 649.122 - 898 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 24 سال 1395 - 450000 ریال - 2 -142-401-964 انتخاب
4- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ نويسنده:استیون پارکر ؛ مترجم:مصطفی مدنی - زوار - دیویی: 649.122 - 924 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 22 سال 1392 - 350000 ریال - 2 -142-401-964 انتخاب
5- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ نويسنده:استیون پارکر ؛ مترجم:مصطفی مدنی - زوار - دیویی: 649.122 - 898 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 25 سال 1396 - 580000 ریال - 2 -142-401-964 انتخاب
6- مادر کافی
نويسنده:جو فراست ؛ زيرنظر:محمدولی سهامی ؛ مترجم:مهبد ابراهیمی - زوار - دیویی: 649.64 - 264 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1396 - 250000 ریال - 4 -246-401-964-978 انتخاب
7- تغذیه و تربیت کودک
نويسنده:بنجامین اسپاک ؛ مترجم:مصطفی مدنی ؛ ويراستار:نگار رضایی - زوار - دیویی: 649.122 - 924 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 20 سال 1390 - 150000 ریال - 2 -142-401-964 انتخاب
8- مادر کافی
نويسنده:جو فراست ؛ زيرنظر:محمدولی سهامی ؛ ويراستار:نگار رضایی - زوار - دیویی: 649.64 - 264 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1398 - 580000 ریال - 4 -246-401-964-978 انتخاب
9- مادر کافی
نويسنده:جو فراست ؛ زيرنظر:محمدولی سهامی ؛ مترجم:مهبد ابراهیمی - زوار - دیویی: 649.64 - 264 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 8 سال 1397 - 380000 ریال - 4 -246-401-964-978 انتخاب
10- مادر کافی
نويسنده:جو فراست ؛ زيرنظر:محمدولی سهامی ؛ مترجم:مهبد ابراهیمی - زوار - دیویی: 649.64 - 268 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1395 - 180000 ریال - 4 -246-401-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2