لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(133)
چاپ مجدد (413)
تالیف (24)
ترجمه (522)
تهران (546)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (496)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (546) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیتیله‌ای‌ها: پیف اینگا، پاف اینگا
نويسنده:مسعود ملک‌یاری ؛ تصويرگر:امیر شبانی - افق - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3500 نسخه - 40000 ریال - 8 -991-369-964-978 انتخاب
2- دومین وحشت
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:شیوا مقانلو ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - دیویی: 813.54 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 2 -74-2912-964-978 انتخاب
3- به اردوگاه وحشت خوش آمدید
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:میترا کیوان‌مهر ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - دیویی: 813.54 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 2 -03-2912-964-978 انتخاب
4- او از زیر ظرف‌شویی می‌آید
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:دلارام کارخیران ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - نشر ویدا - دیویی: 813.54 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3300 نسخه - 17000 ریال - 0 -07-2912-964-978 انتخاب
5- رابین‌هود و تیر نقره‌ای
نويسنده:تونی بردمن ؛ مترجم:مسعود ملک‌یاری ؛ تصويرگر:تونی راس - دنیای اقتصاد، کتابهای دارکوب - دیویی: 398.2 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 2 -95-7106-600-978 انتخاب
6- پلنگ آویزان به چوب لباسی
نويسنده:مسعود ملک‌یاری ؛ تصويرگر:محبوبه یزدانی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 1 -716-389-964-978 انتخاب
7- خانه درختی 39 طبقه
نويسنده:اندی گریفیتس ؛ مترجم:آنیتا یارمحمدی ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - هوپا - دیویی: 823 - 348 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1395 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 7 -59-8025-600-978 انتخاب
8- مزرعه‌ی سرگرمی
نويسنده:پل جنینگز ؛ مترجم:اعظم مهدوی ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - هوپا - دیویی: 741.5 - 278 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 8 -52-8025-600-978 انتخاب
9- شبح سخنگو
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:دلارام کارخیران ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - دیویی: 813.54 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1100 نسخه - 23000 ریال - 2 -16-2912-964-978 انتخاب
10- فیل زیرخاکی
نويسنده:پل جنینگز ؛ مترجم:اعظم مهدوی ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - هوپا - دیویی: 741.5 - 278 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 2500 نسخه - 160000 ریال - 4 -50-8025-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 55