لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(124)
چاپ مجدد (357)
تالیف (20)
ترجمه (461)
تهران (481)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (436)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (481) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ویرانه‌های گورلان
نويسنده:جان فلنگن ؛ مترجم:مسعود ملک‌یاری ؛ ويراستار:احمد پورامینی - افق - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2200 نسخه - 110000 ریال - 5 -806-369-964-978 انتخاب
2- شبی که عروسک زنده شد (3)
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:مرتضی نادری‌دره‌شوری ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا،پژواک فرهنگ - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 8 -43-2912-964-978 انتخاب
3- بیا نامریی شویم
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:دلارام کارخیران ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - نشر ویدا - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 1 -00-2912-964-978 انتخاب
4- مواظب باش چه آرزویی میکنی
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:آرزو احمی ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - نشر ویدا - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 4 -41-2912-964-978 انتخاب
5- شبح سالن اجتماعات
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:زهره حق‌بین ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - نشر ویدا،پژواک فرهنگ - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 4 -67-2912-964-978 انتخاب
6- شبح سخنگو
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:دلارام کارخیران ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 1100 نسخه - 60000 ریال - 2 -16-2912-964-978 انتخاب
7- ویرانه‌های گورلان
نويسنده:جان فلنگن ؛ مترجم:مسعود ملک‌یاری ؛ ويراستار:احمد پورامینی - افق - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 2000 نسخه - 145000 ریال - 5 -806-369-964-978 انتخاب
8- به اردوگاه وحشت خوش آمدید
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:میترا کیوان‌مهر ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 2 -03-2912-964-978 انتخاب
9- شهر مصیبت
نويسنده:الری کوئین ؛ مترجم:سحر سرخوش ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 426 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 2 -088-291-600-978 انتخاب
10- ضد ضربه
نويسنده:رولاند اسمیت ؛ مترجم:بهشته خادم‌شریف ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 3 -106-291-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 49