لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(139)
چاپ مجدد (440)
تالیف (28)
ترجمه (551)
تهران (579)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (526)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (579) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شبح اردوگاه
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:رویا خادم‌الرضا ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - نشر ویدا - دیویی: 813.54 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 40000 ریال - 8 -14-2912-964-978 انتخاب
2- شبح ساحل
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:میترا کیوان‌مهر ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - نشر ویدا - دیویی: 813.54 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 30000 ریال - 1 -13-2912-964-978 انتخاب
3- شبحی در برج وحشت
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:زهره حق‌بین ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - دیویی: 813.54 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 30000 ریال - 3 -51-2912-964-978 انتخاب
4- شبی که عروسک زنده شد 2
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:دلارام کارخیران ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا،پژواک فرهنگ - دیویی: 813.54 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 30000 ریال - 1 -42-2912-964-978 انتخاب
5- دردسر مرگ‌بار
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:دلارام کارخیران ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - دیویی: 813.54 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 30000 ریال - 8 -01-2912-964-978 انتخاب
6- در اعماق شب
نويسنده:پیتر لرنگیس ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - دیویی: 823.914 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 90000 ریال - 6 -105-291-600-978 انتخاب
7- آخرین ضربه خنجر
نويسنده:الری کوئین ؛ مترجم:محبوبه موسوی ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - دیویی: 823.914 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 180000 ریال - 0 -024-291-600-978 انتخاب
8- فیل زیرخاکی
نويسنده:پل جنینگز ؛ مترجم:اعظم مهدوی ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - هوپا - دیویی: 741.5 - 278 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 160000 ریال - 4 -50-8025-600-978 انتخاب
9- شبح اردوگاه
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:رویا خادم‌الرضا ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - نشر ویدا - دیویی: 813.54 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 17000 ریال - 8 -14-2912-964-978 انتخاب
10- جزیره آبل
نويسنده:ویلیام استیگ ؛ مترجم:مسعود ملک‌یاری - پیدایش - دیویی: 813 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 130000 ریال - 7 -413-296-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 58