لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(111)
چاپ مجدد (308)
تالیف (17)
ترجمه (402)
تهران (419)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (386)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (419) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- او در باتلاق تبدیل به گرگ می‌شود
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:رویا خادم‌الرضا ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - نشر ویدا - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1100 نسخه - 23000 ریال - 3 -06-2912-964-978 انتخاب
2- چگونه سرم کوچک شد
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:میترا کیوان‌مهر ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - نشر ویدا - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3300 نسخه - 17000 ریال - 7 -11-2912-964-978 انتخاب
3- زمان وحشت
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:دلارام کارخیران ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3300 نسخه - 17000 ریال - 2 -29-2912-964-978 انتخاب
4- نفس خون‌آشام
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:زهره حق‌بین ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا،پژواک فرهنگ - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 7 -53-2912-964-978 انتخاب
5- امیر ارسلان نامدار
نويسنده:مسعود ملک‌یاری ؛ ويراستار:مرضیه طلوع‌اصل - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 56 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 9 -926-391-964-978 انتخاب
6- در اعماق شب
نويسنده:پیتر لرنگیس ؛ مترجم:نگار شاطریان ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 6 -105-291-600-978 انتخاب
7- آخرین ضربه خنجر
نويسنده:الری کوئین ؛ مترجم:محبوبه موسوی ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 180000 ریال - 0 -024-291-600-978 انتخاب
8- پرموترین ماجرای من
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:زهره حق‌بین ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - نشر ویدا،پژواک فرهنگ - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 8 -56-2912-964-978 انتخاب
9- شبح سخنگو
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:دلارام کارخیران ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - ویدا - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1100 نسخه - 25000 ریال - 2 -16-2912-964-978 انتخاب
10- ساعت وحشت
نويسنده:آر.ال. استاین ؛ مترجم:دلارام کارخیران ؛ ويراستار:مسعود ملک‌یاری - نشر ویدا - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 1100 نسخه - 30000 ریال - 5 -28-2912-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 42