لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (5)
تالیف (25)
ترجمه (1)
تهران (25)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حوادث و رویدادهای یکم تا سی و یکم خرداد ماه 1360
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.08430922 - 646 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 140000 ریال - 4 -22-6099-600-978 انتخاب
2- غرش نانوچه‌ها: حوادث و رویدادهای یکم تا پانزدهم آبان ماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084302 - 442 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 80000 ریال - 4 -9-91339-600-978 انتخاب
3- آوردگاه تکاوران دریایی: حوادث و رویدادهای یکم تا پانزدهم مهرماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.08430922 - 586 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1391 - 130000 ریال - 2 -3-91339-600-978 انتخاب
4- حوادث و رویدادهای یکم تا سی و یکم شهریورماه 1360
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ زيرنظر:علی فرهادی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.08430922 - 722 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 180000 ریال - 2 -26-6099-600-978 انتخاب
5- شعله‌های انتقام: حوادث و رویدادهای شانزدهم تا سی‌ام آبان‌ماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084202 - 498 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 80000 ریال - 2 -00-6099-600-978 انتخاب
6- حماسه مقاومت: حوادث و رویدادهای شانزدهم تا سی‌ام مهرماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084302 - 544 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 130000 ریال - 6 -5-91339-600-978 انتخاب
7- مروارید: حوادث و رویدادهای یکم تا پانزدهم آذرماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.0843 - 498 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 80000 ریال - 9 -01-6099-600-978 انتخاب
8- موج‌های خروشان: حوادث و رویدادهای شانزدهم تا سی‌ام بهمن ماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084302 - 404 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 100000 ریال - 7 -18-6099-600-978 انتخاب
9- حوادث و رویدادهای یکم تا سی‌ام دی‌ماه 1360
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.08430922 - 632 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 170000 ریال - 9 -30-6099-600-978 انتخاب
10- حوادث و رویدادهای یکم تا سی و یکم خردادماه 1361
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری - نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084302 - 668 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 250000 ریال - 4 -35-6099-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3