لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (9)
تالیف (0)
ترجمه (11)
تهران (5)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش طب سوزنی دوره متوسطه: پاتوفیزیولوژی
نويسنده:یوهانس بیشکو ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی ؛ مترجم:انسیه بابائی - نادعلی - دیویی: 615.892 - 232 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 500 نسخه - 80000 ریال - 8 -5-94910-964 انتخاب
2- آموزش طب سوزنی: دوره مقدماتی
نويسنده:یوهانس بیشکو ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - دیویی: 615.892 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 964-94910-4-X انتخاب
3- طب سوزنی پیشرفته
نويسنده:یوهانس بیشکو ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی ؛ مترجم:مجتبی کهکشانی - نادعلی - دیویی: 615.82595 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 500 نسخه - 110000 ریال - انتخاب
4- طب سوزنی پیشرفته
نويسنده:یوهانس بیشکو ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی ؛ مترجم:مجتبی کهکشانی - نادعلی - دیویی: 615.82595 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 2000 نسخه - 90000 ریال - انتخاب
5- آموزش طب سوزنی: دوره مقدماتی
نويسنده:یوهانس بیشکو ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - دیویی: 615.892 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 500 نسخه - 110000 ریال - 964-94910-4-X انتخاب
6- طب سوزنی پیشرفته
نويسنده:یوهانس بیشکو ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی ؛ مترجم:مجتبی کهکشانی - نادعلی - دیویی: 615.82595 - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 600 نسخه - 35000 ریال - 3 -0-95124-964 انتخاب
7- آموزش طب سوزنی: دوره مقدماتی
نويسنده:یوهانس بیشکو ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی - پردیس - دیویی: 615.892 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 22000 ریال - 9 -3-90817-964 انتخاب
8- آموزش طب سوزنی (دوره متوسطه) پاتوفیزیولوژی
نويسنده:یوهانس بیشکو ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی ؛ مترجم:انسیه بابائی - پردیس - دیویی: 615.892 - 252 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 7 -09-7403-964 انتخاب
9- آموزش طب سوزنی دوره متوسطه: پاتوفیزیولوژی
نويسنده:یوهانس بیشکو ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی ؛ مترجم:انسیه بابائی - نادعلی - دیویی: 615.892 - 254 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 500 نسخه - 30000 ریال - 8 -5-94910-964 انتخاب
10- آموزش طب سوزنی: دوره مقدماتی
نويسنده:یوهانس بیشکو ؛ مترجم:نادعلی اسماعیلی - نادعلی - دیویی: 615.892 - 352 صفحه - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 500 نسخه - 40000 ریال - 964-94910-4-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2