لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (148)
تالیف (1)
ترجمه (204)
تهران (205)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (205)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (205) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هنری زلزله و شپش‌هایش
نويسنده:فرانسسکا سایمون ؛ مترجم:آتوسا صالحی ؛ تصويرگر:تونی راس - افق، کتابهای فندق - دیویی: 823.914 - 84 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 12000 ریال - 6 -487-369-964-978 انتخاب
2- هنری زلزله و خانه‌ی اشباح
نويسنده:فرانسسکا سایمون ؛ مترجم:مژگان کلهر ؛ ويراستار:حسین فتاحی - افق، کتابهای فندق - دیویی: 823.914 - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 15000 ریال - 9 -358-369-964-978 انتخاب
3- هنری زلزله پولدار می‌شود
نويسنده:فرانسسکا سایمون ؛ مترجم:مژگان کلهر ؛ ويراستار:حسین فتاحی - افق، کتابهای فندق - دیویی: 823.914 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1397 - 110000 ریال - 5 -356-369-964-978 انتخاب
4- هنری زلزله در جشن تولد
نويسنده:فرانسسکا سایمون ؛ مترجم:مژگان کلهر ؛ ويراستار:حسین فتاحی - افق، کتابهای فندق - دیویی: 823.914 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 15000 ریال - 6 -359-369-964-978 انتخاب
5- هنری وروجک و ماجرای یک روز خوب
نويسنده:فرانسسکا سایمون ؛ مترجم:آوا علی‌حسین ؛ ويراستار:فرخ علی‌حسین - آرمان رشد،ابر و باد - دیویی: 823.914 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 9 -65-8693-600-978 انتخاب
6- هنری وروجک و ماجرای تعطیلات
نويسنده:فرانسسکا سایمون ؛ مترجم:آوا علی‌حسین ؛ ويراستار:فرخ علی‌حسین - آرمان رشد،ابر و باد - دیویی: 823.914 - 38 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 60000 ریال - 0 -68-8693-600-978 انتخاب
7- هنری زلزله و عشق فوتبال
نويسنده:فرانسسکا سایمون ؛ مترجم:مژگان کلهر ؛ ويراستار:حسین فتاحی - افق، کتابهای فندق - دیویی: 823.914 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 14000 ریال - 5 -484-369-964-978 انتخاب
8- هنری زلزله و ماشین زمان
نويسنده:فرانسسکا سایمون ؛ مترجم:مژگان کلهر ؛ ويراستار:حسین فتاحی - افق، کتابهای فندق - دیویی: 823.914 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1394 - 40000 ریال - 2 -485-369-964-978 انتخاب
9- هنری زلزله در جشن تولد
نويسنده:فرانسسکا سایمون ؛ مترجم:مژگان کلهر ؛ ويراستار:حسین فتاحی - افق، کتابهای فندق - دیویی: 823.914 - 84 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 13000 ریال - 6 -359-369-964-978 انتخاب
10- هنری زلزله و تعطیلات پرماجرا
نويسنده:فرانسسکا سایمون ؛ مترجم:آتوسا صالحی ؛ ويراستار:حسین فتاحی - افق، کتابهای فندق - دیویی: 823.914 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1395 - 50000 ریال - 1 -354-369-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21