لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(40)
چاپ مجدد (54)
تالیف (1)
ترجمه (93)
تهران (94)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (92)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (94) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پوشک دیگه بسه!
نويسنده:فانی ژولی ؛ مترجم:مرجان حجازی‌فر ؛ ويراستار:مرضیه طلوع‌اصل - با فرزندان - دیویی: 843 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 50000 ریال - 2 -57-7369-964-978 انتخاب
2- پوشک دیگه بسه!
نويسنده:فانی ژولی ؛ مترجم:مرجان حجازی‌فر ؛ ويراستار:مرضیه طلوع‌اصل - با فرزندان - دیویی: 843 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 50000 ریال - 2 -57-7369-964-978 انتخاب
3- داداش کوچولوی خرابکار!
نويسنده:فانی ژولی ؛ تصويرگر:رز کپدویلا ؛ مترجم:مرجان حجازی‌فر - با فرزندان - دیویی: 843 - 50 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 25000 ریال - 5 -56-7369-964-978 انتخاب
4- دوست
نويسنده:اریک بتو ؛ مترجم:مرجان حجازی‌فر - راز بارش - دیویی: 843.912 - 16 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 45000 ریال - 0 -35-6972-600-978 انتخاب
5- سه جادوگر
نويسنده:گرگوری سولوتارف ؛ مترجم:مرجان حجازی‌فر - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 891.7344 - 30 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 18000 ریال - 2 -839-445-964-978 انتخاب
6- پوکا و مین در موزه
نويسنده:کیتی کراوذر ؛ مترجم:مرجان حجازی‌فر - راز بارش - دیویی: 843.914 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 55000 ریال - 7 -7-92056-600-978 انتخاب
7- من معلم تو شاگرد!
نويسنده:فانی ژولی ؛ تصويرگر:رز کپدویلا ؛ مترجم:مرجان حجازی‌فر - با فرزندان - دیویی: 8fa3.62 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 20000 ریال - 8 -55-7369-964-978 انتخاب
8- داداش کوچولوی خرابکار!
نويسنده:فانی ژولی ؛ مترجم:مرجان حجازی‌فر ؛ ويراستار:مرضیه طلوع‌اصل - با فرزندان - دیویی: 843 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 50000 ریال - 5 -56-7369-964-978 انتخاب
9- آموزش اعداد انگلیسی با گورخر
نويسنده:ژاک دوکنوا ؛ مترجم:مرجان حجازی‌فر - راز بارش - دیویی: 513 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 150000 ریال - 1 -67-6972-600-978 انتخاب
10- درخت بزرگ
نويسنده:سیلوی ژیرارده ؛ مترجم:مرجان حجازی‌فر ؛ ويراستار:مرضیه طلوع‌اصل - با فرزندان - دیویی: 843.912 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 20000 ریال - 3 -63-7369-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10