لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (2)
تالیف (16)
ترجمه (3)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (19) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیان تصویری دین در رسانه
نويسنده:علی‌اصغر فهیمی‌فر ؛ ويراستار:مریم عابدی‌ولوجردی - سروش - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 5 -0878-12-964-978 انتخاب
2- کتاب ایمنی و نجات "خود را در برابر حوادث طبیعی ایمن سازیم"
نويسنده:نیره باقری ؛ نويسنده:هادی آرز ؛ ويراستار:مریم عابدی‌ولوجردی - ما در خورشید - 144 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 6 -0-91655-600-978 انتخاب
3- کوچه‌باغ‌های عاشقی: زندگی و هنر استاد محمود فرشچیان
نويسنده:علی‌اصغر فهیمی‌فر ؛ ويراستار:مریم عابدی‌ولوجردی ؛ ويراستار:آتوما فروهی - دانشگاه تربیت مدرس، دفتر نشر آثار علمی - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 250000 ریال - 1 -93-5394-600-978 انتخاب
4- انتخاب؛ اسلام و مسیحیت
نويسنده:احمدحسین دیدات ؛ مترجم:فاطمه فضائلی ؛ مترجم:احمد فضائلی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 1 -0933-12-964-978 انتخاب
5- تلویزیون سه‌بعدی: بردن تلویزیون به بعد سوم
نويسنده:مهرداد غروی ؛ نويسنده:حمید رسولی‌چیذری ؛ ويراستار:مریم عابدی‌ولوجردی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 350000 ریال - 9 -1084-12-964-978 انتخاب
6- کتاب ایمنی و نجات "خود را در برابر حوادث طبیعی ایمن سازیم"
نويسنده:نیره باقری ؛ نويسنده:هادی آرز ؛ ويراستار:مریم عابدی‌ولوجردی - نشر شهر - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 5 -60-2657-964-978 انتخاب
7- فتوا: قابیل از شکارگاه برمی‌گردد
نويسنده:اکبر خلیلی ؛ ويراستار:مریم عابدی‌ولوجردی ؛ ويراستار:الهام آذر - فرهنگ ‌گستر - 320 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 43000 ریال - 1 -98-8089-964 انتخاب
8- فتوا: خروس تاج‌دار است
نويسنده:اکبر خلیلی ؛ ويراستار:مریم عابدی‌ولوجردی ؛ ويراستار:الهام آذر - فرهنگ ‌گستر - 352 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 3 -97-8089-964 انتخاب
9- انتخاب؛ اسلام و مسیحیت
نويسنده:احمدحسین دیدات ؛ مترجم:فاطمه فضائلی ؛ مترجم:احمد فضائلی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 250000 ریال - 1 -0933-12-964-978 انتخاب
10- سینمای سه‌بعدی، بزرگ‌تر از واقعیت
نويسنده:حمید رسولی‌چیذری ؛ نويسنده:مهرداد غروی ؛ ويراستار:مریم عابدی‌ولوجردی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 230000 ریال - 4 -0932-12-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2