لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (3)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه سوال‌های کارشناسی ارشد: مهندسی منابع طبیعی: محیط زیست
تهيه كننده:محسن گودرزی ؛ تهيه كننده:نفیسه حق‌طلب - پردازش - دیویی: 628.076 - 246 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 100000 ریال - 8 -798-203-964-978 انتخاب
2- مجموعه سوال‌های کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی (محیط زیست)
تهيه كننده:نفیسه حق‌طلب - پردازش - دیویی: 333.7 - 208 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 100000 ریال - 1 -074-233-600-978 انتخاب
3- خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست
تهيه كننده:نفیسه حق‌طلب - پردازش - دیویی: 711.40955 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 120000 ریال - 2 -927-203-964-978 انتخاب
4- مجموعه سوال‌های کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی: محیط زیست
تهيه كننده:نفیسه حق‌طلب - پردازش - دیویی: 333.7 - 208 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 100000 ریال - 1 -074-233-600-978 انتخاب
5- مجموعه سوالهای اساسی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
تهيه كننده:محسن گودرزی ؛ تهيه كننده:نفیسه حق‌طلب - پردازش - دیویی: 631.6 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 70000 ریال - 8 -59-6079-964 انتخاب
6- مجموعه سوال‌های کارشناسی ارشد: مهندسی منابع طبیعی: محیط زیست
تهيه كننده:محسن گودرزی ؛ تهيه كننده:نفیسه حق‌طلب - پردازش - دیویی: 333.7 - 256 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 100000 ریال - 8 -798-203-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1