لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(142)
چاپ مجدد (153)
تالیف (173)
ترجمه (122)
تهران (295)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (295) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چهل گفتار پیرامون ارتقای مهارتهای فروش
نويسنده:پرویز درگی ؛ ويراستار:احمد آخوندی ؛ ويراستار:محسن جاویدموید - بازاریابی - دیویی: 658.81 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 150000 ریال - 1 -02-6982-600-978 انتخاب
2- نبایدهای کسب‌وکارهای کوچک و کارآفرینانه
نويسنده:سیدسعید میرواحدی ؛ نويسنده:ندا موسوی ؛ مقدمه:پرویز درگی - بازاریابی - دیویی: 658.022 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 60000 ریال - 5 -59-6982-600-978 انتخاب
3- مدیریت وصول مطالبات و اعتبارسنجی مشتریان
نويسنده:پرویز درگی ؛ نويسنده:سعید محمدی ؛ ويراستار:احمد آخوندی - بازاریابی - دیویی: 658.15 - 146 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 6 -65-6982-600-978 انتخاب
4- سلام، صبح‌بخیر همراه
نويسنده:پرویز درگی ؛ ويراستار:احمد آخوندی ؛ ويراستار:محسن جاویدموید - بازاریابی - دیویی: 808.88 - 226 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 65000 ریال - 2 -8-93031-600-978 انتخاب
5- فروش: تکنیکها و کاربردها
نويسنده:فردریک‌آرتور راسل ؛ نويسنده:فرانک‌اچ. بیچ ؛ نويسنده:ریچارد‌اچ. باسکرک - بازاریابی - دیویی: 658.85 - 262 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 360000 ریال - 6 -81-6982-600-978 انتخاب
6- مباحث و موضوعات بازاریابی خدمات با نگرش بازار ایران
نويسنده:پرویز درگی ؛ ويراستار:احمد آخوندی ؛ ويراستار:محسن جاویدموید - رسا - دیویی: 658.8 - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 40000 ریال - 2 -781-317-964-978 انتخاب
7- بازاریابی یورشی: از قدرت استراتژی تهاجمی، برای نیل به اهدافتان استفاده کنید
نويسنده:دیوید موری ؛ نويسنده:اسکات میلر ؛ مترجم:علیرضا سالمی‌نجف‌آبادی - بازاریابی - دیویی: 658.4012 - 270 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 240000 ریال - 3 -08-6982-600-978 انتخاب
8- بازاریابی خود (Self marketing): "برند شخصی، هنر ارائه‌ی خود، متقاعدسازی، تاثیرگذاری، جذابیت شخصی"
نويسنده:انوش ترابی ؛ مقدمه:پرویز درگی ؛ ويراستار:احمد آخوندی - بازاریابی - دیویی: 658.8 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 8 -29-6982-600-978 انتخاب
9- زنجیره‌ی ارزش به صورت کاربردی: مطالعه‌ی موردی
نويسنده:امیر رحیمی‌نژاد ؛ مقدمه:پرویز درگی ؛ ويراستار:احمد آخوندی - بازاریابی - دیویی: 658.514 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 180000 ریال - 4 -28-6659-622-978 انتخاب
10- بیست گفتار فروش و بازاریابی: کتاب همراه فروشندگان و بازاریابان
نويسنده:علیرضا داداشی ؛ مقدمه:پرویز درگی ؛ ويراستار:احمد آخوندی - بازاریابی - دیویی: 658.85 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 2 -89-6982-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 30