لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(97)
چاپ مجدد (239)
تالیف (2)
ترجمه (334)
تهران (336)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (330)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (336) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ریلا در اینگل ساید
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - قدیانی - دیویی: 813.52 - 480 صفحه - (در8جلد ) - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 50000 ریال - 0 -195-536-964-978 انتخاب
2- فرنو، اژدهای آتش
نويسنده:آدام بلید ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.92 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 60000 ریال - 9 -329-536-964-978 انتخاب
3- استینگ، مرد عقربی
نويسنده:آدام بلید ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - قدیانی - دیویی: 823.92 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 40000 ریال - 7 -985-536-964-978 انتخاب
4- قصه‌های وقت خواب
نويسنده:وندی کوپ ؛ مترجم:بهار اشراق ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.91 - 216 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1393 - 150000 ریال - 8 -298-536-964-978 انتخاب
5- قصه‌هایی برای 6 ساله‌ها
مترجم:لاله جعفری ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - قدیانی - دیویی: 808.83 - 164 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1391 - 55000 ریال - 1 -076-251-600-978 انتخاب
6- راشوک، غول غار
نويسنده:آدام بلید ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.92 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 50000 ریال - 7 -409-251-600-978 انتخاب
7- قصه‌هایی برای 9 ساله‌ها
نويسنده:موریا بادرفیلد ؛ نويسنده:تونی پین ؛ نويسنده:جین پین - قدیانی - دیویی: 808.83 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1398 - 150000 ریال - 2 -079-251-600-978 انتخاب
8- آنی شرلی در جزیره
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - قدیانی - دیویی: 813.52 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 60000 ریال - 5 -190-536-964-978 انتخاب
9- کرستور، هیولای ویرانگر
نويسنده:آدام بلید ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 823.92 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - 2 -0006-08-600-978 انتخاب
10- آنی شرلی در خانه رویاها
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 813.52 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 60000 ریال - 9 -192-536-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 34