لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(74)
چاپ مجدد (25)
تالیف (1)
ترجمه (98)
تهران (86)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (98)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (99) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قصه‌ی جمایما اردکه
نويسنده:بئاتریکس پاتر ؛ مترجم:پروانه عروج‌نیا ؛ ويراستار:علیرضا اسماعیل‌پور - نشر ماهی - دیویی: 823 - 58 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 4 -244-209-964-978 انتخاب
2- سنجاب گستاخ
نويسنده:بئاتریکس پاتر ؛ مترجم:رضا قربانی - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 823 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 30000 ریال - 4 -362-252-600-978 انتخاب
3- موش درختی
نويسنده:بئاتریکس پاتر ؛ مترجم:رضا قربانی - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 823 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 50000 ریال - 3 -372-252-600-978 انتخاب
4- قصه‌ی جانی موشه‌ی شهری
نويسنده:بئاتریکس پاتر ؛ مترجم:مهرآیین اخوت - کاروان، کتاب زنگوله - دیویی: 823 - 66 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 15000 ریال - 7 -072-175-964-978 انتخاب
5- کلاهی برای خرگوش
نويسنده:بئاتریکس پاتر ؛ مترجم:زهرا کریمی - ذوق لطیف - دیویی: 813 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 410000 ریال - 8 -12-7248-622-978 انتخاب
6- خیاط و موش‌ها
نويسنده:بئاتریکس پاتر ؛ مترجم:رضا قربانی ؛ ويراستار:پیمان سمندری - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 823 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1 -363-252-600-978 انتخاب
7- موش شهری
نويسنده:بئاتریکس پاتر ؛ مترجم:رضا قربانی ؛ ويراستار:پیمان سمندری - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 398.2 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 50000 ریال - 7 -374-252-600-978 انتخاب
8- قصه‌ی تیمی نوک‌پنجه‌ای
نويسنده:بئاتریکس پاتر ؛ مترجم:آرش حجازی - کاروان، کتاب زنگوله - دیویی: 823 - 66 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 15000 ریال - 0 -071-175-964-978 انتخاب
9- قورباغه ماهیگیر
نويسنده:بئاتریکس پاتر ؛ مترجم:رضا قربانی - بین‌المللی آبرنگ - دیویی: 823 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 30000 ریال - 2 -366-252-600-978 انتخاب
10- قصه‌ی آقای جرمی ماهیگیر
نويسنده:بئاتریکس پاتر ؛ مترجم:پروانه عروج‌نیا ؛ ويراستار:علیرضا اسماعیل‌پور - نشر ماهی - دیویی: 823.914 - 58 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 7 -214-209-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10