لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای تدریس فارسی چهارم دبستان
نويسنده:معصومه خاتمی ؛ نويسنده:نازیلا بهروان ؛ ويراستار:حسین قاسم‌پورمقدم - دانش آفرین - دیویی: 4fa0.76 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 275000 ریال - 1 -53-6999-600-978 انتخاب
2- راهنمای تدریس فارسی پنجم دبستان
نويسنده:معصومه خاتمی ؛ نويسنده:نازیلا بهروان ؛ ويراستار:حسین قاسم‌پورمقدم - دانش آفرین - دیویی: 4fa0.76 - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 270000 ریال - 8 -54-6999-600-978 انتخاب
3- راهنمای تدریس فارسی ششم دبستان
نويسنده:معصومه خاتمی ؛ نويسنده:نازیلا بهروان ؛ ويراستار:حسین قاسم‌پورمقدم - دانش آفرین - دیویی: 372.6076 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 255000 ریال - 5 -55-6999-600-978 انتخاب
4- به به زنگ املا
نويسنده:نازیلا بهروان - کارور - دیویی: 4fa1 - 74 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 12000 ریال - 7 -7-96446-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1