لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (8)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عصر دایناسورها
نويسنده:جکی بیلی ؛ تصويرگر:ماتیو لیلی ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 0 -052-389-964-978 انتخاب
2- طلوع زندگی
نويسنده:جکی بیلی ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ مترجم:ماتیو لیلی - شرکت انتشارات فنی ایران - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 3 -051-389-964-978 انتخاب
3- عصر حجر
نويسنده:جکی بیلی ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ تصويرگر:ماتیو لیلی - شرکت انتشارات فنی ایران - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 7 -053-389-964-978 انتخاب
4- پیدایش زمین
نويسنده:جکی بیلی ؛ تصويرگر:ماتیو لیلی ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 6 -050-389-964-978 انتخاب
5- تاریخ کارتونی کره زمین: از آغاز تا عصر حجر
نويسنده:جکی بیلی ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ تصويرگر:ماتیو لیلی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 130 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 220000 ریال - 3 -387-389-964-978 انتخاب
6- عصر حجر
نويسنده:جکی بیلی ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ تصويرگر:ماتیو لیلی - شرکت انتشارات فنی ایران - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 7 -053-389-964-978 انتخاب
7- طلوع زندگی
نويسنده:جکی بیلی ؛ مترجم:محمدرضا داهی ؛ مترجم:ماتیو لیلی - شرکت انتشارات فنی ایران - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 3 -051-389-964-978 انتخاب
8- عصر دایناسورها
نويسنده:جکی بیلی ؛ تصويرگر:ماتیو لیلی ؛ مترجم:محمدرضا داهی - شرکت انتشارات فنی ایران - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 0 -052-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1